Công văn 14285/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 25/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 14285/BTC-QLCS

Công văn 14285/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 25/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:14285/BTC-QLCSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành:08/10/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 14285/BTC-QLCS
V/v:Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.
 
 
Ngày 25/8/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Để triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:
1. Về việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ:
1.1. Đối với các cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt phương án xử lý tổng thể: Đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo:
a) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước khẩn trương hoàn thành việc kê khai, báo cáo, đề xuất phương án xử lý gửi cơ quan chủ quản tổng hợp, trên cơ sở đó cơ quan chủ quản khẩn trương lập phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý.
b) Cơ quan chủ quản có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo 09 của địa phương (đối với địa phương có Ban chỉ đạo) hoặc Sở Tài chính (đối với các địa phương không có Ban chỉ đạo) thực hiện kiểm tra hiện trạng sử dụng cơ sở nhà, đất, lập phương án xử lý nhà, đất gửi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với các Bộ, cơ quan trung ương) hoặc Sở Tài chính (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý.
Ban chỉ đạo 09 của địa phương hoặc Sở Tài chính có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến bằng văn bản về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Trung ương đóng trên địa bàn địa phương trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của các Bộ, cơ quan Trung ương.
c) Cơ quan chủ quản hoàn chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất gửi Bộ Tài chính (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước thuộc Trung ương quản lý); gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý).
Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất phải triển khai thực hiện phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (xác định giá bán, chuyển nhượng; cưỡng chế thu hồi; đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...).
Đến ngày 31/12/2014 các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải hoàn thành việc kê khai gửi cơ quan chủ quản để tổng hợp, lập phương án tổng thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trước ngày 30/6/2015 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
1.2. Đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án xử lý tổng thể:
a) Đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo:
- Tiến hành ngay việc rà soát, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra gửi Bộ Tài chính cùng với Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
- Kiên quyết thu hồi đối với các trường hợp cho thuê, cho mượn, để trống không sử dụng hoặc sử dụng vượt tiêu chuẩn, định mức;
- Xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến sai phạm.
b) Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đã được phê duyệt của một số Bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
1.3. Đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc diện cổ phần hóa trong giai đoạn 2014-2015: Đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo các doanh nghiệp:
- Khẩn trương thực hiện việc kê khai, báo cáo, lập phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- Ưu tiên bố trí kiểm tra hiện trạng, có ý kiến về phương án xử lý và phê duyệt phương án xử lý để đảm bảo tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2014-2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2014 về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.
2. Về việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước khi lập, phê duyệt đề án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng trụ sở làm việc:
a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức phải căn cứ vào số lượng cán bộ, công chức trong biên chế và hợp đồng làm việc không có thời hạn của cơ quan, đơn vị theo quy định của Nhà nước và tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006), để xác định nhu cầu tổng diện tích nhà làm việc của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm cả diện tích làm việc cho cán bộ công chức và diện tích phục vụ, phụ trợ, công cộng và kỹ thuật. Đối với diện tích phục vụ các nhiệm vụ đặc thù của ngành (nếu có), các Bộ, cơ quan Trung ương quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính để làm căn cứ lập, phê duyệt Đề án, dự án. Khuyến khích việc hình thành, xây dựng các khu hành chính tập trung.
b) Đối với việc trang bị các thiết bị, phương tiện làm việc trong Đề án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, cần chấp hành nghiêm túc quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan tại Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.
3. Về việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ sở hoạt động sự nghiệp:
a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc quản lý trụ sở làm việc theo đúng quy định tại Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý công sở, cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập.
b) Thực hiện việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ và Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính.
c) Thực hiện đăng nhập thông tin về trụ sở làm việc vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định.
4. Về việc xử lý trụ sở làm việc cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị:
Khi hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc, đưa vào sử dụng, phải thực hiện việc bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho cơ quan có thẩm quyền chậm nhất sau 30 ngày hoàn tất việc chuyển ra trụ sở mới; cụ thể:
a) Bàn giao cho Bộ Tài chính để xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án xử lý đối với trụ sở làm việc của các Bộ, ngành Trung ương.
b) Bàn giao cho Sở Tài chính để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phương án xử lý đối với trụ sở làm việc của các cơ quan thuộc địa phương.
Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TC các tỉnh (TP) trực thuộc TW;
- Lưu VT, QLCS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi