Công văn 12739/BTC-HCSN 2021 hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí để lập và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH

______

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

Kính gửi:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 (Nghị quyết 119/NQ-CP), Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành như sau:

1. Về phạm vi thực hiện: Quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành quy định tại Phụ lục II Luật quy hoạch
2. Về việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành:
a) Về việc lập, phân bổ dự toán
- Trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật cho việc lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kĩ thuật chuyên ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện theo quy định.
- Việc lập, phân bổ dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác (nếu có)
b) Việc kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc nhà nước
- Về hồ sơ kiểm soát chi: thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
- Về kiểm soát thanh toán: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên khác từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.
c) Về quyết toán kinh phí:
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.
3. Về trách nhiệm bố trí ngân sách chi thường xuyên năm 2021, 2022:
Các Bộ, cơ quan Trung ương và các ban, ngành của địa phương chủ động bố trí, sắp xếp từ dự toán chi thường xuyên được giao để thực hiện. Trường hợp dự toán chưa được bố trí hoặc không thể cân đối, sắp xếp, đề nghị xác định nhiệm vụ quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thời kỳ 2021-2030 thuộc phạm vi quản lý và lập dự toán kinh phí thực hiện kèm theo thuyết minh cơ sở tính toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp để có căn cứ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán năm 2021 hoặc năm 2022.
Nguồn kinh phí được đảm bảo theo phân cấp hiện hành phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước: Ngân sách Trung ương đảm bảo cho các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc nhiệm vụ chi của Trung ương; ngân sách địa phương đảm bảo cho các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc nhiệm vụ chi của địa phương.
4. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho việc lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc về các nội dung nêu tại điểm 1, 2 và 3 trên đây, đề nghị các các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC; Vụ NSNN;

- Vụ ĐT; KBNN;

- Lưu: VT, HCSN

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Võ Thành Hưng

thuộc tính Công văn 12739/BTC-HCSN

Công văn 12739/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:12739/BTC-HCSNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Võ Thành Hưng
Ngày ban hành:08/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi