Công văn 12207/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (vay vốn WB)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 12207/BTC-QLN
V/v: Áp dụng cơ chế tài chính đối với Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (vay vốn WB).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015
 
 

Kính gửi:
Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Tây Ninh.
 
Bộ Tài chính nhận được công văn số 942/UBND-KTTH ngày 12/08/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, công văn số 1897/UBND-NNTN ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, công văn số 7995/UBND-NN ngày 11/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, công văn số 920/UBND-TL ngày 18/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị áp dụng cơ chế cấp phát đối với phần kinh phí thực hiện Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (Dự án) sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) của tỉnh khi tham gia Dự án.
Tại dự thảo Đề cương chi tiết Dự án đính kèm công văn số 5612/BNN-HTQT ngày 14/7/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đề xuất cơ chế tài chính là cấp phát cho các nội dung nâng cấp, sửa chữa các công trình hồ đập tại các tỉnh tham gia Dự án (bao gồm 34 tỉnh).
Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh nêu trên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1. Đối với các nội dung công trình hồ đập được nâng cấp, sửa chữa tại địa phương: Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo và quản lý vận hành, bảo dưỡng các đập do địa phương quản lý và thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Do vậy, ngoài vốn hỗ trợ của Ngân sách Trung ương, các địa phương phải có trách nhiệm bố trí nguồn vốn vốn đầu tư hàng năm để sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa. Hiện nay, tỷ lệ nợ công đang ngày càng tăng cao. Theo tinh thần của Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc vay nợ cần cân nhắc kỹ về tác động đối với nợ công, khả năng trả nợ và hiệu quả sử dụng vốn, giảm dần tỷ lệ cấp phát, tăng dần tỷ lệ cho vay lại cho các chính quyền địa phương. Để giảm gánh nặng nợ cho Ngân sách Trung ương và tăng cường trách nhiệm sử dụng hiệu quả vốn vay của các địa phương khi thực hiện Dự án bằng nguồn vốn vay, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng cơ chế cho các địa phương vay lại theo nguyên tắc sau:
+ Đối với các tỉnh tự cân đối được ngân sách, có điều tiết về Ngân sách Trung ương: Bộ Tài chính sẽ cho các tỉnh vay lại 50% phần vốn vay thực hiện các hoạt động nâng cấp sửa chữa các công trình hồ, đập (được đưa vào danh sách các công trình hồ đập cần nâng cấp, sửa chữa của Dự án).
+ Đối với các tỉnh khó khăn, tùy theo mức bổ sung cân đối ngân sách tỉnh từ Ngân sách Trung ương, Bộ Tài chính sẽ cho các tỉnh vay theo tỷ lệ từ 10-30% phần vốn vay thực hiện các hoạt động nâng cấp sửa chữa các công trình hồ, đập (được đưa vào danh sách các công trình hồ đập cần nâng cấp, sửa chữa của Dự án), (phụ lục 1 đính kèm).
Như vậy, dự kiến tỷ lệ Bộ Tài chính cho vay lại nguồn vốn vay WB trong Dự án nêu trên lần lượt đối với tỉnh Quảng Bình là 20%, tỉnh Quảng Ngãi là 30%, tỉnh Thanh Hóa là 20% và tỉnh Tuyên Quang là 10%.
2. Đối với các nội dung bổ sung khung pháp lý, thể chế chính sách về an toàn đập, rà soát, đánh giá quy hoạch xây dựng các đập thủy điện, quy trình vận hành hồ thủy điện, tăng cường năng lực về quản lý, giám sát an toàn đập cấp tỉnh, đề nghị các tỉnh bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện.
3. Từ kỳ IDA 17, WB sẽ áp dụng cơ chế trả nợ nhanh. Cụ thể, sau thời gian 5 năm ân hạn, phía Việt Nam sẽ phải trả nợ gốc với mức tăng gấp đôi so với lịch trả nợ tại hiệp định đã ký (ví dụ lịch trả nợ gốc ban đầu là 20 năm thì điều chỉnh còn 10 năm). Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Tuyên Quang xem xét, nghiên cứu về cơ chế tài chính dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ và điều kiện vay nước ngoài nêu trên để tính toán khả năng trả nợ khi tham gia Dự án này.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Tuyên Quang căn cứ mức trợ cấp từ Ngân sách Trung ương cho tỉnh trong giai đoạn 2011-2015 tại phụ lục 2 và dự kiến tỷ lệ cho vay lại theo từng nhóm tỉnh tại phụ lục 1 (đính kèm công văn) gửi công văn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính xác nhận tham gia Dự án với cơ chế tài chính dự kiến nêu trên trước khi trình Thủ tướng Chính phủ về Đề cương chi tiết của Dự án.
Bộ Tài chính xin thông báo./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ KH và ĐT;
- NHNNVN;
- Lưu: VT, QLN(42).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrương Chí Trung
 
 
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH PHÂN NHÓM CÁC TỈNH THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN “SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP” (SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA WB)
 

STT
Tỉnh
Tỷ lệ nguồn thu NSĐP được hưởng (2011-2015)
Mức Trợ cấp từ NSTW (%)
Tỷ lệ cho vay lại vốn vay WB (dự kiến)
1
Hà Giang
100
86,43
10%
2
Bắc Kạn
100
84,15
10%
3
Lạng Sơn
100
81,63
10%
4
Yên Bái
100
78,73
10%
5
Quảng Trị
100
74,23
10%
6
Tuyên Quang
100
73,04
10%
7
Sơn La
100
72,64
10%
8
Bắc Giang
100
70,08
10%
9
Thanh Hoá
100
67,34
20%
10
Hòa Bình
100
64,70
20%
11
Quảng Bình
100
62,67
20%
12
Lào Cai
100
62,22
20%
13
Ninh Thuận
100
61,51
20%
14
Nghệ An
100
60,93
20%
15
Hà Tĩnh
100
59,20
20%
16
Phú Yên
100
58,20
20%
17
Phú Thọ
100
58,10
20%
18
Kon Tum
100
53,85
20%
19
Đắk Nông
100
52,21
20%
20
Đắk Lắk
100
48,15
30%
21
Thái Nguyên
100
45,38
30%
22
Gia Lai
100
44,65
30%
23
Ninh Bình
100
42,85
30%
24
Bình Định
100
40,44
30%
25
Lâm Đồng
100
39,18
30%
26
Quảng Nam
100
36,30
30%
27
Bình Thuận
100
31,99
30%
28
Thừa Thiên Huế
100
25,34
30%
29
Hải Dương
100
19,92
30%
30
Quảng Ngãi
61
14,52
30%
31
Tây Ninh
100
9,90
30%
32
Quảng Ninh
70
 
40%
33
Vĩnh Phúc
60
 
40%
34
Khánh Hoà
77
 
40%
 

thuộc tính Công văn 12207/BTC-QLN

Công văn 12207/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (vay vốn WB)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12207/BTC-QLNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trương Chí Trung
Ngày ban hành:03/09/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng

tải Công văn 12207/BTC-QLN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi