Công văn 12186/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ hàng năm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 12186/BTC-TCNH

Công văn 12186/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ hàng năm
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12186/BTC-TCNHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành:03/09/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 12186/BTC-TCNH
V/v:Báo cáo tình hình thực hin vay và trả nợ hàng năm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------
Hà Nội, ngày03 tháng 09 năm 2015
 
 
Kính gửi:Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương
 
Đ phục vụ cho công tác quản lý và đánh giá về tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương; căn cứ Luật Quản lý nợ công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về nghiệp vụ quản nợ công và Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình vay và trả nợ của ngân sách cấp tỉnh hàng năm, cụ thể như sau:
1. Nội dung báo cáo: Báo cáo về tình hình vay và trả nợ của địa phương trong kỳ chi tiết đi vi từng khoản vay theo phụ lục gửi kèm công văn.
(Chi tiết nội dung báo cáo theo phụ lục kèm theo công văn)
2. Kỳ báo cáo: Một năm hai (02) kỳ.
- Kỳ thứ nhất: Báo cáo tính từ ngày 1/1 đến ngày 30/6. Thời đim báo cáo chậm nhất là ngày 31/7 hàng năm.
- Kỳ thứ hai: Báo cáo tính từ ngày 1/7 đến 31/12 và lũy kế cả năm. Thời đim báo cáo chậm nhất là ngày 31/1 của năm tiếp theo.
3. Nơi nhận báo cáo: Bộ Tài chính - Vụ Tài chính Ngân hàng.
Đ nghị y ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình vay, trả nợ nêu trên.
Xin cám ơn sự phối hợp của y ban nhân dân các tỉnh, thành phố./.
 

Nơi nhận:
-
Như trên;
-
Lãnh đạo Bộ (đ b/c);
-
Vụ NSNN;
-
Cục QLN;
-
KBNN;
-
S Tài chính tỉnh/thành phố;
-
Lưu VT, TCNH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu
 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố....
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢ N
Kỳ báo cáo thứ .... từ ngày ...... Đến ngày ........
I. Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản trong nước năm .....
- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước của ngân sách cấp tỉnh năm...:     tỷ đồng.
- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước của ngân sách địa phương năm ...:     tỷ đồng.
- Hạn mức huy động vốn năm ...: .... Tỷ đồng
II. Tình hình vay và trả nợ của ngân sách cấp tỉnh
Đơn vị: Tỷ đồng

TT
Nội dung
Dư n đầu kỳ
Vay trong kỳ
Trả nợ
nợ cuối kỳ
Gốc
Lãi/phí
Tổng
I
Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương
1
Vay cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương
2
Vay cho các dự án có khả năng hoàn vốn
II
Tạm ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước
1
Tạm ng cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương
2
Tạm ứng cho các dự án có khả năng hoàn vốn
III
Vay Ngân hàng phát trin
1
Vay vn kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn
2
Vay đầu tư cụm tuyến dân cư vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long
3
Vay khác (nêu chi tiết tên dự án)
IV
Vay Ngân hàng thương mại
1
Vay đầu tư cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương
2
Vay đầu tư vào các dự án có kh năng hoàn vốn
3
Vay khác (nếu có)
V
Vay lại vn vay nước ngoài (Chi tiết theo từng dự án vay)
VI
Vay khác (Chi tiết theo các nguồn và dự án vay)
VII
Tổng
III. Các khoản phải trả khác của chính quyền địa phương
1. Nợ đọng xây dựng cơ bản: .... Tỷ đng
2. Nợ khác: ..........tỷ đồng
 

Nơi nhận:
-
Như trên;
-
Sở Tài chính tỉnh, thành ph...;
- L
ưu ...
TM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH
(Kýn, đóng dấu

 
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cung cp đầu mối thực hiện báo cáo định kỳ theo nội dung sau:
- Họ và tên:
- Chức vụ - Đơn vị:
- Email:
- Điện thoại liên h:
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi