Công văn 1140/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc áp dụng lãi suất nợ quá hạn và thời điểm tính lãi nợ quá hạn

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1140/NHNN-CSTT
NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC ÁP DỤNG LàI SUẤT
NỢ QUÁ HẠN VÀ THỜI ĐIỂM TÍNH LàI NỢ QUÁ HẠN

 

Kính gửi: - Các Ngân hàng thương mại Nhà nước

- Các Ngân hàng thương mại cổ phần

- Các Ngân hàng liên doanh

- Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

- Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

- Các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

- Các Công ty tài chính

- Các Công ty cho thuê tài chính

 

Theo Quyết định số 994/QĐ-NHNN ngày 28/8/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch chỉnh sửa các văn bản pháp quy áp dụng cho các Tiểu dự án của các Ngân hàng thương mại thuộc dự án hiện đại hóa và theo đề nghị của một số Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, tổ chức tín dụng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc áp dụng lãi suất đối với nợ quá hạn do khách hàng vay không trả được lãi vốn vay đúng hạn và thời điểm tính lãi nợ quá hạn đối với các khoản nợ gốc quá hạn theo quy định tại Quy chế cho vay ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 như sau:

1. Về áp dụng lãi suất đối với nợ gốc quá hạn do khách hàng vay không trả được lãi vốn vay đúng hạn:

Tổ chức tín dụng không áp dụng lãi suất nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc chưa đến hạn trả nợ nhưng phải chuyển sang nợ quá hạn do khách hàng vay không trả lãi vốn vay đúng hạn. Tổ chức tín dụng có thể thảo thuận với khách hàng vay trong hợp đồng tín dụng về việc áp dụng phạt vi phạm thời hạn trả lãi vốn vay theo hướng dẫn tại Công văn số 242/CV-NHNN1 ngày 25/3/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Về thời điểm tính lãi nợ quá hạn đối với dư nợ gốc chuyển sang nợ quá hạn trong khoảng thời gian vượt quá kỳ hạn trả nợ tối đa là 10 ngày làm việc:

Tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng vay trong hợp dồng tín dụng về thời điểm tính lãi nợ quá hạn đối với dư nợ gốc chuyển sang nợ quá hạn là ngày chuyển sang nợ quá hạn hoặc ngày kế tiếp theo ngay sau ngày khoản vay đó đến hạn trả nợ. Đối với hợp đồng tín dụng không thỏa thuận thời điểm tính lãi nợ quá hạn, thì thời điểm tính lãi nợ quá hạn là ngày khoản vay đó chuyển sang nợ quá hạn.

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 1140/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc áp dụng lãi suất nợ quá hạn và thời điểm tính lãi nợ quá hạn
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1140/NHNN-CSTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 29/09/2003 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE STATE BANK OF VIETNAM
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------
No: 1140/NHNN-CSTT
On the application of the overdue interest rate and the timing for the calculation of overdue interest
Hanoi, September 29, 2003

 

To :
- State Commercial banks
- Joint stock commercial banks
- Joint venture banks
- Branches of foreign banks
- The Central People's credit fund
- The local People's credit funds
- Finance companies
- Finance leasing companies

Pursuant to the Decision No. 994/QD - NHNN dated 28 August, 2003 of the Governor of the State Bank on the approval of the plan for the adjustment of legal documents applicable to the sub- projects of Commercial Banks as part of the modernization project and upon the proposal of some State Bank branches in provinces, cities, Credit Institutions, the State Bank of Vietnam provides guidelines on the application of overdue interest to borrowing customers failing to duly pay the loan interest and the timing for the calculation of interest on overdue principals in accordance with provisions in the Lending Regulation issued in conjunction with the Decision No. 1627/2001/QD-NHNN dated 31 December, 2001 as follows:
1. In respect of the application of interest rate to overdue principal to borrowing customers who fail to duly pay loan interest:
Credit institutions shall not apply overdue interest rate to the outstanding principals that have not become due, but shall classify them as overdue debts due to the failure of borrowing customers in duly paying the loan interest. Credit institutions may agree with borrowing customers in the credit agreement on the punishment for the violations of the term of loan interest repayment in accordance with the guidelines of the Official Dispatch No. 242/CV-NHNN1 dated 25 March, 1999 of the State Bank of Vietnam.
2. In respect of the timing for the calculation of overdue interest on outstanding principals classified as overdue debts within a period of 10 working day at the maximum from the repayment date:
Credit institutions shall agree with borrowing customers in the credit agreement on the timing for the calculation of overdue interest on the outstanding principals classified as overdue debts from the date where outstanding principals are classified as overdue debts or the day following the date where that loan becomes due for repayment. For the credit agreement in which the timing for the calculation of overdue interest is not agreed, it shall be the date where that loan is classified as overdue.
 

 
FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Phung Khac Ke

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!