Chỉ thị 09/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách Nhà nước năm 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách Nhà nước năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên BáiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:09/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành:12/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách

tải Chỉ thị 09/CT-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

Số: 09/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Yên Bái, ngày 12 tháng 04 năm 2016

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU,

 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

 

 

Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ, Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái và văn bản số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016, bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2016 nêu tại Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

I. VỀ THU NGÂN SÁCH

1. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế, tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, thực hiện tốt việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính thuế, hải quan bảo đảm giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế, hải quan ở mức thấp nhất; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính của người nộp thuế, làm thủ tục hải quan, nhằm tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

- Rà soát, nắm chắc từng đối tượng, từng nguồn thu, nhất là đối với các doanh nghiệp mới thành lập, các nguồn thu phát sinh theo quy định của pháp luật để có biện pháp quản lý, thu nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; rà soát, đôn đốc thu nộp kịp thời, dứt điểm vào ngân sách các khoản phải thu theo kết quả kiểm toán, thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

- Cục Thuế tỉnh chủ trì xây dựng phương án xử lý nợ đọng thuế năm 2016 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, xong trước ngày 30/4/2016; trong đó, thực hiện rà soát phân loại các khoản nợ đọng, các biện pháp cụ thể, quyết liệt nhằm xử lý, thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng thuế, tập trung vào các doanh nghiệp có số nợ lớn, các doanh nghiệp đang còn hoạt động, nhất là lĩnh vực ngoài quốc doanh, kinh doanh vận tải, các khoản thu từ đất,… phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan chức năng có liên quan, phấn đấu giảm nợ đọng thuế ở mức thấp nhất, đạt chỉ tiêu được Tổng cục Thuế giao, thực hiện kiên quyết việc cưỡng chế nợ thuế.

- Giao Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan từ nay đến hết năm định kỳ vào ngày 25 hàng tháng tổ chức rà soát, đánh giá, báo cáo cụ thể về tình hình và kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2016 chi tiết đến từng doanh nghiệp, từng huyện, nêu rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ, dự báo kịp thời diễn biến từng nguồn thu để điều hành chi cho phù hợp, gửi về Sở Tài chính tổng hợp chung để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tiếp tục theo dõi, nắm chắc, báo cáo định kỳ về tình hình thu nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, bảo đảm số thu nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; kịp thời đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là về trữ lượng, phương pháp tính thuế tài nguyên theo Bảng giá mới tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân đang hoạt động khai thác khoáng sản, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, tổ chức thu hồi, phát triển các quỹ đất theo quy hoạch, sớm hoàn thiện hồ sơ thủ tục để kịp thời thực hiện việc giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất ngay trong 6 tháng đầu năm 2016, không để dồn công việc vào thời điểm cuối năm, phấn đấu thu vượt chỉ tiêu tiền sử dụng đất năm 2016. Kiên quyết thu hồi dứt điểm các khoản thu tiền sử dụng đất còn nợ đọng bảo đảm xong trước ngày 30/6/2016, đồng thời không để tồn đọng sang phát sinh sang năm sau, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý thu hồi theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước đã đề ra, tích cực khai thác có hiệu quả các nguồn thu để hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2016 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cả về tổng mức và cơ cấu dự toán thu (thu cân đối và thu tiền sử dụng đất).

- Thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá sát tình hình, kết quả thu ngân sách, trường hợp nếu có khó khăn thì phải phấn đấu tăng thu ở các khoản có khả năng để bù đắp các khoản bị giảm, phấn đấu thu cân đối ngân sách đạt được ở mức cao nhất để bảo đảm đủ nguồn đáp ứng chi theo dự toán, trường hợp thu cân đối ngân sách không đạt dự toán thì phải cắt giảm tương ứng các khoản chi ngân sách của địa phương.

- Trong tháng 4 năm 2016 thành lập ngay Tổ công tác điều hành thu, chi ngân sách do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về thu, chi ngân sách bảo đảm hoàn thành vượt mức dự toán thu được giao, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ các khoản chi theo dự toán; giải ngân thanh toán gọn, dứt điểm vốn các chương trình, dự án theo kế hoạch, không để tồn đọng chuyển sang năm sau.

4. Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh: theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh tăng cường quản lý các nguồn thu của ngân sách nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra hậu kiểm thuế; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, chống gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, chậm thanh toán nợ thuế. Giao Cục Thuế tỉnh định kỳ thông báo công khai số nợ đọng thuế của từng huyện, thị xã, thành phố, từng doanh nghiệp theo quy định.

5. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chi Nhánh Ngân hàng Nhà nước Yên Bái và các sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao tích cực tham mưu đề xuất các biện pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, tiếp cận vốn, đất đai, đào tạo lao động, thị trường tiêu thụ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thuận lợi, thông thoáng, gắn bó đồng hành với các doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai và thực hiện dự án, tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, coi đây là giải pháp cơ bản, lâu dài trong việc phát triển nguồn thu cho ngân sách.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH

1. Trong lĩnh vực chi đầu tư xây dựng cơ bản

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một số quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư và việc điều chỉnh các dự án đầu tư công theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Tăng cường quản lý chất lượng công trình và chi phí xây dựng đối với các công trình có sử dụng vốn nhà nước thông qua việc thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán, nâng cao năng lực các cơ quan chuyên môn về xây dựng. Kiểm soát chặt chẽ công tác đấu thầu, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án, gói thầu theo đúng yêu cầu chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế.

- Tập trung rà soát, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án khởi công mới năm 2016 theo đúng tiến độ, bảo đảm phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là việc đền bù giải phóng mặt bằng, thẩm định phê duyệt dự án, triển khai thi công, xây dựng, nghiệm thu khối lượng, cấp phát vốn… để đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn theo kế hoạch, bảo đảm dự án triển khai nhanh, sớm đưa công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng vốn của các chủ đầu tư, các dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án điều chỉnh, cắt giảm vốn từ các đơn vị, chủ đầu tư chậm phân bổ kế hoạch vốn, bố trí sử dụng vốn sai quy định, triển khai thực hiện dự án không đúng tiến độđể điều chỉnh vốn cho các đơn vị, chủ đầu tư, các dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành nhưng chưa được bố trí đủ vốn. Sở Tài chính định kỳ thông báo công khai về tình hình giải ngân, thanh toán các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của các chủ đầu tư, chủ dự án, các huyện, thị xã, thành phố.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, tập trung đối với các dự án lớn, trọng điểm. Tiếp tục đẩy nhanh, có hiệu quả công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước theo Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán, hoặc chậm phê duyệt quyết toán từ 7 đến 24 tháng, đồng thời làm rõ nguyên nhân trên cơ sở đó kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm để chậm nộp báo cáo quyết toán, hoặc chậm phê duyệt quyết toán các dự án trên 24 tháng.

Giao Sở Tài chính tổ chức tập huấn, hướng dẫn và phổ biến đến từng chủ đầu tư các quy định mới về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư (Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước); đồng thời, thông báo công khai công tác quyết toán dự án hoàn thành của các chủ đầu tư, chủ dự án, các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư, chủ dự án vi phạm chế độ quyết toán vốn dự án hoàn thành theo quy định.

2. Trong lĩnh vực chi thường xuyên

a) Tiếp tục tập trung tuyên truyền, quán triệttổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chế độ, chính sách tài chính mới, nhất là các đề án, chính sách của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 như: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đề án tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh; Đề án phát triển đường giao thông nông thôn; Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại 72 xã đặc biệt khó khăn;...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì xây dựng các đề án, chính sách có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn, đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chính sách hỗ trợ; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện đề án, chính sách theo từng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện bố trí, sử dụng kinh phí của các đề án, chính sách được giao đúng đối tượng, chính sách đã được quy định; ưu tiên bố trí lồng ghép thêm các nguồn kinh phí từ ngân sách cấp huyện và từ các chương trình dự án khác để bảo đảm triển khai nhanh, kịp thời, có hiệu quả các đề án, chính sách này.

b) Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc phân bổ, điều hành và tiết kiệm các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước theo văn bản số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính, trong đó:

- Các ngành, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phân bổ để triển khai ngay các nhiệm vụ chi đã được giao dự toán đầu năm theo đúng quy định, bảo đảm hoàn thành việc phân bổ và tổ chức thực hiện trước ngày 30/6/2016. Giao Sở Tài chính rà soát tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án điều chỉnh, cắt giảm dự toán chi thường xuyên từ các đơn vị chậm triển khai thực hiện hoặc bố trí dự toán chi không đúng quy định để điều chỉnh sang các đơn vị, các nhiệm vụ chi có tiến độ triển khai nhanh, hiệu quả nhưng còn thiếu kinh phí. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các khoản chi đã được giao dự toán bị thu hồi do chậm triển khai thực hiện, bố trí dự toán sai quy định.

- Thực hiện hủy dự toán đối với các Khoản chi thường xuyên được giao đầu năm cho đơn vị dự toán cấp I mà sau ngày 30/6/2016 chưa phân bổ để bổ sung dự phòng ngân sách theo nguyên tắc nguồn kinh phí thuộc cấp nào thì bổ sung dự phòng ngân sách cấp đó; trừ các Khoản được phép thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (phân bổ, cấp phát theo tiến độ thực hiện,...) và các trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện. Sau ngày 30/6/2016 cơ quan tài chính các cấp không thẩm tra phân bổ dự toán đối với các Khoản chi thường xuyên được giao đầu năm của các cơ quan, đơn vị (trừ các Khoản được phép thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và các trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện).

Giao Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố rà soát, báo cáo các khoản chi đến hết ngày 30/6/2016 chưa phân bổ, phải hủy dự toán để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Dừng thực hiện và hủy dự toán đối với các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa triển khai thực hiện, chưa được phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của công tác tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật để bổ sung dự phòng ngân sách; trừ một số trường hợp: kinh phí phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các khoản kinh phí được phép thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (phân bổ, cấp phát theo tiến độ thực hiện,...) và các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Giao Sở Tài chính, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố rà soát, điều chỉnh dự toán và thực hiện kiểm soát chi theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ tài chính, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ; Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; Thông tư 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Từng cơ quan, đơn vị phải có biện pháp cụ thể bổ sung vào Quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện tiết kiệm tối đa kinh phí chi thường xuyên được giao, nhất là chi đi công tác nước ngoài; chi phí đi công tác trong nước; chi phí văn phòng phẩm; chi phí sử dụng điện, nước; chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, lễ kỷ niệm, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, dự án. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, công khai đối với các khoản chi phí khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, dự án và đi công tác nước ngoài,... từ ngân sách nhà nước tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định tại văn bản số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính.

c) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chính sách, chế độ về tiền lương, phụ cấp, chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chế độ đối với người nghèo, người cận nghèo theo tiêu chí mới. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc việc rà soát, thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng và nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách về tiền lương, an sinh xã hội năm 2016 bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng chế độ, đúng thẩm quyền, gửi kết quả rà soát, phê duyệt về Sở Tài chính trước ngày 30/6/2016; đồng thời, tổ chức chi trả, thanh toán dứt điểm chế độ cho người được hưởng, bảo đảm chi trả đúng chế độ, không được để xảy ra tình trạng trùng lặp đối tượng, nợ lương, nợ chính sách; trường hợp kinh phí chi đã bố trí dự toán còn thiếu so với nhu cầu thì phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) để cấp bổ sung, không được để chế độ, chính sách chậm đến người được hưởng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chi trả các chính sách, chế độ trên địa bàn nếu để xảy ra chậm trễ, thất thoát, tiêu cực.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh, trong đó cần tập trung kiểm tra về đối tượng, điều kiện thụ hưởng các chính sách tiền lương, phụ cấp và việc xếp lương, nâng bậc lương, bảo đảm việc chi trả chế độ tiền lương, phụ cấp đúng chế độ, trên cơ sở thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền, báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2016.

d) Chủ động nguồn kinh phí để triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán, đặc biệt là chi cho các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, chi các hoạt động phục vụ công tác xúc tiến đầu tư; chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chi diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2016; chi phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; chi cải cách tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế,... Quản lý chặt chẽ và thực hiện tốt công tác xử lý tài sản, tài chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc diện giải thể, sáp nhập, hợp nhất không để xảy ra thất thoát, tiêu cực. Giao Sở Tài chính tham mưu bảo đảm cấp kinh phí kịp thời để duy trì hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị ngay sau khi được sáp nhập, hợp nhất, đặc biệt là chi lương, chi các hoạt động thiết yếu.

đ) Quản lý chặt chẽ việc mua sắm, trang bị, sử dụng xe ô tô, máy móc, thiết bị làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước bằng phương thức tập trung.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung theo Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ để sớm tổ chức thực hiện. Đồng thời, tổ chức rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhu cầu mua xe ô tô thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung quốc gia để gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/5/2016 theo quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính.

e) Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra. Quản lý chặt chẽ, quyết liệt các khoản chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn đối với một số khoản chi thật sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật, không chuyển nguồn đối với các khoản chi do các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong khâu tổ chức thực hiện.

Giao Sở Tài chính định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra đối với ngân sách các cấp; kiến nghị biện pháp xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cố tình chây ỳ, chậm thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra.

3. Về xử lý cân đối thu, chi ngân sách các cấp

Các huyện, thị xã, thành phố chủ động đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành và vượt thu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 để đảm bảo dự toán chi ngân sách đã được giao. Trường hợp giảm thu cân đối so với dự toán phải thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm, giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thực sự cần thiết trong dự toán được giao (mua sắm, sửa chữa…), trong đó phải ưu tiên đảm bảo đủ nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội; đồng thời phải chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính theo quy định để bù đắp hụt thu cân đối ngân sách địa phương còn lại, nghiêm cấm việc vay thương mại để chi ngân sách (kể cả chi đầu tư xây dựng cơ bản). Riêng đối với thu tiền sử dụng đất, trường hợp giảm thu so với dự toán thì phải thực hiện cắt giảm hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Thông tin Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các Luật Thuế, các chính sách tài chính mới, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách ở từng ngành, từng địa phương; kịp thời nêu gương những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu, chi ngân sách, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong xã hội để hoàn thành thắng lợi dự toán thu, chi ngân sách năm 2016.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Chỉ thị này chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới và các đơn vị trực thuộc để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2016. Hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) kết quả thực hiện về các giải pháp đã nêu trong Chỉ thị này.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình và định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này. Kịp thời báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh hình thức biểu dương, khen thưởng đối với các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu, chi ngân sách năm 2016, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm khắc, đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm./.

 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Chi Cục Hải quan Yên Bái;

- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thành ủy, Huyện ủy, Thị ủy, HĐND và
UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu:
VT, TH, TC.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi