Kiểm toán là gì? Vai trò và chức năng của kiểm toán

Kiểm toán đóng vai trò tạo nên một nền tảng tài chính quốc gia minh bạch và chất lượng trong tiến trình đổi mới của nền kinh tế thị trường hiện nay. Vậy thực chất kiểm toán là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu khái niệm cùng với các vai trò và chức năng của kiểm toán qua bài viết dưới đây!

Kiểm toán là quá trình kiểm tra và đánh giá các thông tin tài chính của một tổ chức để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của các báo cáo tài chính. Việc kiểm toán được thực hiện bởi các chuyên gia kiểm toán độc lập, có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức về pháp luật, kế toán, tài chính và đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động.

Duoc-thuc-hien-boi-cac-chuyen-gia-kiem-toan-doc-lap
Kiểm toán là gì? (Ảnh minh họa)


2. Có những loại kiểm toán nào ?

Kiểm toán được chia ra nhiều loại, mỗi loại kiểm toán sẽ có những mục tiêu và phạm vi khác nhau, bao gồm:

Các hoạt động kiểm toán nội bộ thường được thực hiện bởi các chuyên gia kiểm toán trong nội bộ tổ chức, sau đó báo cáo kết quả kiểm toán cho các cấp quản lý, bao gồm quản lý cấp cao và hội đồng quản trị.

Phạm vi kiểm toán nội bộ thường bao gồm:

 • Đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống kế toán nội bộ, bao gồm các chính sách, quy trình và thủ tục.

 • Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của thông tin tài chính và kế toán của tổ chức.

 • Đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động quản lý vận hành của tổ chức, từ đó đưa ra các đề xuất cải thiện.

 • Đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định, quy trình và quy chuẩn nội bộ cũng như những quy định pháp luật liên quan.

Kiểm toán bên ngoài là quá trình đánh giá và xác thực tính chính xác của các thông tin tài chính và kế toán của một tổ chức bởi một công ty kiểm toán độc lập.

Phạm vi của kiểm toán bên ngoài thường bao gồm các hoạt động như sau:

 • Xác định và đánh giá các thông tin tài chính của tổ chức, bao gồm các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 • Đánh giá tính chính xác, đầy đủ và hợp lý của các thông tin này, bao gồm việc kiểm tra các ghi chép tài chính, chứng từ, hợp đồng và các tài liệu khác.

 • Đánh giá tính hợp lý của các ước tính và chính sách kế toán được áp dụng bởi tổ chức.

 • Đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tổ chức để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính.

 • Kiểm tra mức độ tuân thủ quy định pháp luật và các quy chuẩn kế toán khác.

Duoc-thuc-hien-boi-cac-chuyen-gia-kiem-toan-doc-lapHoạt động kiểm toán được thực hiện bởi các chuyên gia kiểm toán độc lập (Ảnh minh họa)

 2.3 Kiểm toán thuế

Kiểm toán thuế là quá trình đánh giá và xác định tính chính xác và đầy đủ của các thông tin liên quan đến thuế của một tổ chức.

Phạm vi kiểm toán thuế thường bao gồm các hoạt động sau:

 • Đánh giá mức độ tuân thủ các quy định thuế của tổ chức.

 • Đánh giá tính chính xác và đầy đủ của báo cáo thuế và các tài liệu liên quan khác.

 • Xác định các sai sót, thiếu sót và rủi ro trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ thuế của tổ chức.

 • Đánh giá tính phù hợp của các giải pháp và chiến lược thuế được sử dụng bởi tổ chức để đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và giảm thiểu rủi ro về pháp lý.

 • Đưa ra các khuyến nghị để cải thiện quá trình thực hiện các nghĩa vụ thuế của tổ chức và đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của báo cáo thuế.

2.4 Kiểm toán tài chính

Kiểm toán tài chính là quá trình đánh giá và xác định tính chính xác, độ tin cậy và đầy đủ của báo cáo tài chính của một tổ chức.

Phạm vi kiểm toán tài chính thường bao gồm các hoạt động sau:

 • Xác định và đánh giá các thông tin tài chính của tổ chức.

 • Đánh giá tính chính xác, độ tin cậy và đầy đủ của các thông tin tài chính, bao gồm việc kiểm tra các giá trị, số liệu, chứng từ và hồ sơ liên quan.

 • Xác định và đánh giá các nguy cơ rủi ro trong quá trình thực hiện các giao dịch tài chính của tổ chức và đưa ra các khuyến nghị để giảm thiểu rủi ro.

 • Đánh giá tính phù hợp của các nguyên tắc kế toán được áp dụng bởi tổ chức và đánh giá tác động của các sự kiện kinh tế và các định chế quy định đến báo cáo tài chính của tổ chức.

3. Vai trò của kiểm toán đối với sự phát triển của doanh nghiệp

Sau khi tìm hiểu khái niệm kiểm toán là gì, cùng với các loại kiểm toán cơ bản, chúng ta cũng cần phải biết được kiểm toán có vai trò như thế nào đối với một doanh nghiệp. Cụ thể, vai trò của kiểm toán đối với doanh nghiệp có thể được phân thành các mặt sau:

 • Bảo vệ lợi ích của các bên liên quan bao gồm nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan quản lý thuế, cổ đông và các bên liên quan khác.

 • Giảm thiểu rủi ro pháp lý bằng cách đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến thông tin tài chính và thuế.

 • Cải thiện quản lý tài chính, có thể đưa ra khuyến nghị để cải thiện tổ chức, quản lý và hệ thống kiểm soát nội bộ kế toán của doanh nghiệp qua quá trình kiểm toán.

 • Tăng tính minh bạch và đáng tin cậy trong việc thực hiện các hoạt động tài chính.

Việc thực hiện kiểm toán tài chính định kỳ rất cần thiết để đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững.

Quy trình kiểm toán thường bao gồm các giai đoạn sau:

 • Lập kế hoạch kiểm toán: các chuyên gia kiểm toán định nghĩa mục tiêu, phạm vi và lộ trình kiểm toán. Kế hoạch này cần được thảo luận và thống nhất với khách hàng.

Lap-ke-hoach-kiem-toan
Lập kế hoạch kiểm toán là bước đầu tiên của hoạt động kiểm toán (Ảnh minh họa) 
 • Thực hiện kiểm toán: kiểm toán viên sẽ thu thập và phân tích các thông tin tài chính, đánh giá tính chính xác và đầy đủ của các thông tin này, sau đó đối chiếu chúng với các nguyên tắc kế toán.

 • Đánh giá kết quả kiểm toán: Các chuyên gia kiểm toán sẽ đưa ra kết luận về tính chính xác, độ tin cậy và đầy đủ của báo cáo tài chính và các thông tin liên quan cùng với  các khuyến nghị để cải thiện quá trình thực hiện các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

 • Báo cáo kiểm toán: Cuối cùng, kiểm toán viên sẽ lập báo cáo kiểm toán tài chính, trong đó bao gồm các kết luận về tính chính xác, mức độ tin cậy và đầy đủ của báo cáo tài chính, các sai sót và rủi ro được phát hiện trong quá trình kiểm toán.

Các quy tắc chung của ngành kiểm toán bao gồm:

 • Các chuyên gia kiểm toán phải độc lập trong quá trình kiểm toán, không được có bất kỳ liên hệ nào với doanh nghiệp đang được kiểm toán, và không được có bất kỳ mâu thuẫn nào trong quá trình kiểm toán.

 • Tôn trọng nguyên tắc kế toán

 • Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin.

 • Đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy, phải giữ bí mật các thông tin được cung cấp bởi khách hàng và phải đảm bảo tính minh bạch trong quá trình kiểm toán.

Năng lực kiểm toán là khả năng và kỹ năng của các chuyên gia kiểm toán để thực hiện các công việc kiểm toán một cách hiệu quả, đáng tin cậy và chuyên nghiệp. Các yếu tố quan trọng của năng lực kiểm toán bao gồm:

 • Kiến thức chuyên môn

 • Kinh nghiệm

 • Tính chuyên nghiệp

 • Khả năng tư duy logic

Tóm lại, qua bài viết trên chúng ta đã tìm hiểu được khái niệm kiểm toán là gì và vai trò của kiểm toán. Kiểm toán đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của thông tin tài chính. Do đó, việc sử dụng các dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp là một sự đầu tư hợp lý cho các doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy, từ đó giảm rủi ro liên quan đến pháp lý!

Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Thị phần là gì? Cách xác định thị phần theo Luật Cạnh tranh

Thị phần là gì? Cách xác định thị phần theo Luật Cạnh tranh

Thị phần là gì? Cách xác định thị phần theo Luật Cạnh tranh

Đối với doanh nghiệp khi mới bước vào thị trường, việc tìm kiếm và xác định được đối thủ cạnh tranh trực tiếp là điều hết sức quan trọng. Thị phần sẽ giúp công ty làm điều đó. Vậy thị phần là gì? Làm sao xác định được thị phần? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ những vấn đề này.

GRDP là gì? GRDP có gì khác GDP?

GRDP là gì? GRDP có gì khác GDP?

GRDP là gì? GRDP có gì khác GDP?

GRDP là thuật ngữ được dùng phổ biến trong lĩnh vực kinh tế để tính giá trị sản phẩm dịch vụ. Tương đồng với GRDP, GDP cũng được sử dụng để biểu thị giá trị của sản phẩm, dịch vụ. Vậy GRDP là gì? GRDP có gì khác GDP?

Quản lý là gì? Người quản lý có vai trò như thế nào trong tổ chức?

Quản lý là gì? Người quản lý có vai trò như thế nào trong tổ chức?

Quản lý là gì? Người quản lý có vai trò như thế nào trong tổ chức?

Quản lý là hoạt động quan trọng nhất trong một tổ chức, nhằm đảm bảo cho tổ chức có thể vận hành ổn định và hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Vậy quản lý là gì? Người quản lý đóng vai trò như thế nào trong tổ chức, mời bạn đọc cùng tham khảo qua bài viết bên dưới.

Phát triển kinh tế là gì? Những lợi ích của việc phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế là gì? Những lợi ích của việc phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế là gì? Những lợi ích của việc phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế được xem là một cuộc đua lớn của các quốc gia trong nền công nghệ hiện đại 4.0 hiện nay. Vậy phát triển kinh tế là gì? Và tại sao nó lại là một yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!