Danh mục

Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.545 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2461

Công văn 966/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về thấu chi tài khoản thanh toán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2462

Công văn 950/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về chuyển nợ quá hạn đối với trường hợp chậm trả nợ gốc, lãi vốn vay

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
2463

Công văn số 384/CV-TD ngày 29/08/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đính chính Quyết định số 906/2002/QĐ-NHNN ngày 26/08/2002

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2464

Công văn 714/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ đạo một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của NHNN 6 tháng cuối năm 2002

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
2465

Công văn 4714/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn thu phí hạn ngạch dệt may

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
2466

Công văn 405/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện quy định về chuyển nợ quá hạn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
2467

Công văn 0026/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hỗ trợ kinh phí cho mở rộng thị trường hàng dệt may

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
2468

Hướng dẫn 6087/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện nội dung sửa đổi chế độ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Quyết định số 1632/QĐ-KTTT ngày 31/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
2469

Công văn 12725/TC-TCNH của Bộ Tài chính về việc chuyển giao vốn vay tín dụng đầu tư từ ngân hàng thương mại sang Quỹ hỗ trợ phát triển

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
2470

Công văn 4779/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc chênh lệch tỷ giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
2471

Công văn về việc trả lời về hoá đơn bán hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
2472

Công văn 3972/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế năm 1999 của Ngân hàng Công thương Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
2473

Công văn 9031/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý phát hành hoá đơn bán tài sản thanh lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2003
2474

Công văn 1148/NHNN-TTr của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điểm khi giải quyết khiếu nại tố cáo ở các ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 21/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
2475

Công văn về việc thuế khấu trừ tại nguồn đối với lãi tiền gửi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
2476

Công văn về việc hoá đơn, chứng từ khi nhận khoản tiền hỗ trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
2477

Công văn 8149/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
2478

Công văn 8149/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
2479

Công văn 7203/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc đăng ký chuyển lỗ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
2480

Công văn 642/CP-KTTH của Chính phủ về việc người cư trú là công dân Việt Nam chuyển ngoại tệ ra nước ngoài sử dụng vào các mục đích đã quy định tại Nghị định 63/1998/NĐ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
Vui lòng đợi