Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.424 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2221

Công văn 438/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để thanh toán, tạm ứng dự án đầu tư tại tỉnh Điện Biên

Ban hành: 06/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2007
2222

Công văn 4745/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hạch toán chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007

Ban hành: 06/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2007
2223

Công văn 1302/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao đối với tài sản cố định không có hoá đơn chứng từ

Ban hành: 05/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
2224

Công văn 1301/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chuyển lỗ

Ban hành: 05/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
2225

Công văn 1298/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu hao tài sản cố định

Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
2226

Công văn 1289/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc biên lai thu phí kiểm dịch tự in

Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
2227

Công văn 1294/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập lại hoá đơn GTGT ghi sai giá trị thanh toán

Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
2228

Công văn 1288/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc bán xe máy không xuất hoá đơn, không kê khai, không nộp thuế

Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
2229

Công văn 1290/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vi phạm về hoá đơn bán hàng

Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
2230

Thông báo 54/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ban hành: 22/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2007
2231

Công văn 1445/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn bổ sung chuyển tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2007
2232

Công văn 842/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc thuế thu nhập cá nhân từ quà biếu, quà tặng bằng tiền từ nước ngoài chuyển về

Ban hành: 27/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
2233

Công văn 997/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

Ban hành: 27/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2007
2234

Công văn 1345/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước về việc hệ thống hóa và hướng dẫn chuyển số liệu tài khoản kế toán Ngân hàng nhà nước

Ban hành: 15/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2007
2235

Công văn 1133/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước về việc hạch toán nghiệp vụ làm đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng ủy nhiệm và đại lý chi trả kiều hối

Ban hành: 05/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2007
2236

Công văn 599/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt hành vi làm mất hoá đơn liên 1, liên 3 đã sử dụng

Ban hành: 01/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2007
2237

Công văn 1023/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc Các biện pháp kiểm soát hoạt động xổ số kiến thiết

Ban hành: 18/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2007
2238

Công văn 105/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Ban hành: 05/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
2239

Thông báo 03/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước

Ban hành: 04/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2007
2240

Công văn 44/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoạch toán kế toán

Ban hành: 03/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2007
Vui lòng đợi