Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.394 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
61

Công văn 5412/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả hoạt động và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2019-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
62

Công văn 6407/BYT-BH của Bộ Y tế về việc không giảm trừ chi phí vượt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 theo Nghị quyết 30/NQ-CP và tạm ứng theo quy định

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2021
63

Công văn 8009/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề xuất dự án xây dựng đường cao tốc kết nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn 1, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2021
64

Công văn 5302/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
65

Công văn 266/TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc thông báo Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
66

Công văn 7775/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Nghị định 67/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
67

Công văn 5517/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
68

Công văn 5350/TCĐBVN-KHĐT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thực hiện báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài Chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
69

Công văn 2856/BNG-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 13/2018/TT-BTC về kinh phí công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
70

Công văn 8345/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 6 tháng và ước thực hiện 7 tháng năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
71

Công văn 7256/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về chuẩn xác số liệu giải ngân 6 tháng đầu năm kế hoạch năm 2021 nguồn vốn nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
72

Công văn 1016/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 lĩnh vực công tác dân tộc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
73

Thông báo 199/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế các năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
74

Công văn 7302/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện, giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
75

Công văn 2457/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
76

Công văn 4935/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện, giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
77

Công văn 5093/TCĐBVN-TC của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
78

Công văn 7129/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc tập huấn, hướng dẫn: “Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập”

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
79

Công văn 8065/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc báo cáo định kỳ tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lao động-Tiền lương;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
80

Công văn 4898/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
Vui lòng đợi