Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.092 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Công văn 2534/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 09/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
42

Công văn 5228/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động cho vay ngang hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2019
43

Công văn 3886/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 ngành y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2019
44

Công văn 2866/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
45

Thông báo 226/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 03/7/2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2019
46

Công văn 2638/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2020-2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 03/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
47

Công văn 5722/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí khác thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2019
48

Công văn 2925/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ ngành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
49

Công văn 4666/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2019
50

Công văn 46322/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi và phí của khoản vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 17/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
51

Công văn 2199/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước giai đoạn 2020-2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2019
52

Công văn 45559/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối nhà thầu đối với lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chênh lệch tỷ giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 13/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
53

Công văn 2331/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch đào tạo và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2019
54

Công văn 3367/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn trả các khoản thu trong năm ngân sách Nhà nước 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 29/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2019
55

Công văn 2068/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo cáo kết quả thực hiện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
56

Công văn 3980/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 của Quốc hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2019
57

Công văn 3802/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
58

Thông báo 177/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc giảm vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Công ty)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
59

Thông báo 2016/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
60

Thông báo 163/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Quyết định đầu tư các dự án sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2019
Vui lòng đợi