Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.365 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Công văn 2856/BNG-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 13/2018/TT-BTC về kinh phí công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
42

Công văn 7256/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về chuẩn xác số liệu giải ngân 6 tháng đầu năm kế hoạch năm 2021 nguồn vốn nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
43

Công văn 1016/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 lĩnh vực công tác dân tộc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
44

Thông báo 199/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế các năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
45

Công văn 7302/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện, giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
46

Công văn 2457/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
47

Công văn 4935/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện, giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
48

Công văn 5093/TCĐBVN-TC của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
49

Công văn 7129/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc tập huấn, hướng dẫn: “Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập”

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
50

Công văn 8065/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc báo cáo định kỳ tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lao động-Tiền lương;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
51

Công văn 4898/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
52

Công văn 4899/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về vốn hỗ trợ hợp tác dành cho Lào và Campuchia năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
53

Công văn 7027/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không và tài sản không tính giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp;Giao thông Tải về
Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
54

Công văn 7003/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc xin ý kiến làm rõ về quản lý và sử dụng các khoản chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
55

Công văn 7012/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung được phân công theo Quyết định 2557/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2007/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
56

Công văn 6937/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 47/2018/TT-BTC ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
57

Thông báo 184/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
58

Công văn 331/CQLXD-DAĐT2 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc thẩm định về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu - giai đoạn 2

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
59

Công văn 1626/CĐSVN-KHTC của Cục Đường sắt Việt Nam về việc xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2022-2024

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
60

Công văn 4536/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
Vui lòng đợi