Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.092 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Công văn 4142/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 11/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2019
22

Công văn 11934/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
23

Thông báo 845/TB-BCĐĐHG của Ban Chỉ đạo điều hành giá về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27/9/2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
24

Công văn 3962/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2019
25

Thông báo 5128/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
26

Công văn 4152/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 19/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
27

Công văn 1006/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc kiểm tra, rà soát nhu cầu vốn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
28

Công văn 7031/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cảnh báo cho vay cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
29

Công văn 7898/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Công ty cổ phần PVI

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 03/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2019
30

Công văn 3114/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Vi phạm hành chính; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 26/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
31

Công văn 7521/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 22/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
32

Công điện 1042/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2019
33

Công văn 6913/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị về sửa đổi Nghị định 123/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 05/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
34

Kế hoạch 3501/KH-BNV của Bộ Nội vụ về việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
35

Công văn 6711/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 của Quốc hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2019
36

Công văn 3048/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2019
37

Công văn 2979/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý II/2019

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2019
38

Công văn 6482/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch tổ chức các sự kiện kỷ niệm 25 năm quan hệ tín dụng Việt Nam - Ngân hàng Thế giới (WB)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
39

Công văn 6477/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
40

Công văn 8010/BTC-KHTC của Bộ Tài chính về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2019
Vui lòng đợi