Danh mục

Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.555 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Công văn 7182/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 6 tháng, ước thực hiện 7 tháng kế hoạch năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2022
22

Thông báo 209/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng công tác quản lý, điều hành giá 6 tháng cuối năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
23

Công văn 2554/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
24

Công văn 4593/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giải đáp, hướng dẫn thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
25

Công văn 6328/BTC-CST của Bộ Tài chính về phí sử dụng công trình kết cấu, hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2022
26

Công văn 30587/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách khấu hao tài sản cố định

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
27

Công văn 2169/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - Ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025 (Vốn sự nghiệp)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
28

Công văn 2167/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2023-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
29

Công văn 3556/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2023 - 2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
30

Công văn 2006/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
31

Công văn 4300/TLĐ-TC của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đối với đơn vị sự nghiệp của tổ chức công đoàn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
32

Công văn 3366/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
33

Công điện 478/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2022
34

Công văn 1799/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về triển khai thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
35

Công văn 2153/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
36

Công văn 2154/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2023-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
37

Công văn 2155/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2023-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2022
38

Hướng dẫn 92/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc lập dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
39

Công văn 449/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2022
40

Công điện 418/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện thủ tục cam kết vốn ngân sách địa phương tham gia các dự án thành phần thuộc các dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
Vui lòng đợi