Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.092 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
2061

Công văn 3730/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Khoa học-Công nghệ; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2016
2062

Công văn 758/CNTH8 của Cục Công nghệ tin học về việc tăng cường, đảm bảo an toàn thông tin đối với Hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 10/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
2063

Công văn 3976/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc kiểm soát hoạt động tín dụng năm 2011

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2011
2064

Công văn 3861/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở phòng giao dịch và ATM trong năm 2011

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2011
2065

Công văn 9551/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 2164/CT-TTg

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2010
2066

Công văn 8353/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện các quy định tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN và Thông tư 19/2010/TT-NHNN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2010
2067

Công văn 5065/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giảm lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2010
2068

Công văn 3417/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện Nghị định 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2010
2069

Công văn 9756/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2010
2070

Công văn 9430/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ổn định thị trường ngoại hối

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2009
2071

Công văn 9104/NHNN-CSTT của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc cho vay vốn phục vụ sản xuất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2009
2072

Công văn 4925/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp cho vay hỗ trợ lãi suất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2010
2073

Công văn 3504/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2009
2074

Công văn 2241/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc các tổ chức tín dụng báo cáo hoạt động Sàn giao dịch vàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2009
2075

Công văn 3046/BTC-TCT của Bộ Tài chính về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2009
2076

Công văn 14290/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với giao dịch quyền chọn mua/bán ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
2077

Công văn 49/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc đính chính văn bản số 34/CV-NHNN1 ngày 7/1/2000

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
2078

Công văn 242/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc phạt vi phạm trả lãi tiền vay

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 25/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
2079

Công văn 4637/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư theo Quyết định số 29/1998/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
2080

Công văn 897/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
Vui lòng đợi