Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 16.436 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
11761

Quyết định 86/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
11762

Chỉ thị 05/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
11763

Quyết định 2008/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Dự án tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn trên Báo Nông nghiệp Việt Nam năm 2010

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11764

Quyết định 2003/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11765

Nghị quyết 64/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
11766

Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
11767

Hướng dẫn 3182/NHCS-TDSV của Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc thực hiện Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 và Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11768

Quyết định 2004/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11769

Công văn 6914/BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự toán vốn ứng năm 2010 cho Chương trình hỗ trợ quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11770

Quyết định 2001/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11771

Quyết định 3427/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh Kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện nội dung xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn năm 2010 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
11772

Quyết định 2005/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11773

Quyết định 3425/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11774

Thông tư 245/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành định mức chi phí đào tạo một số nghề theo 03 cấp trình độ cho bộ đội xuất ngũ học nghề theo Quyết định số 121

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
11775

Thông tư liên tịch 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ tài chính áp dụng đối với Phòng thí nghiệm trọng điểm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11776

Công văn 6851/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2010

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
11777

Công văn 6849/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2010

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
11778

Công văn 6856/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2010

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
11779

Công văn 6855/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2010

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
11780

Công văn 6853/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2010

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về