Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.204 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9861

Thông tư 03/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện "Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Nghị định 64/CP ngày 9/10/1995 của Chính phủ)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9862

Thông tư 01TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 1996

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
9863

Thông tư 01/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 5/1/1995 "quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước" đối với hoạt động kinh doanh vàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2003
9864

Công văn 36/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp hành Quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh của ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
9865

Chỉ thị 43/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống lạm phát trong năm 1996

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
9866

Quyết định 15/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9867

Quyết định 10/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bổ sung vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2003
9868

Quyết định 09/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận bổ nhiệm Công ty KPMG Peat Marwick làm kiểm toán cho Ngân hàng ANZ- Chi nhánh Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9869

Thông tư 04TC/TCNH của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn thu về xổ số theo quy định tại Chỉ thị số 814/TTg ngày 12-12-1995 và Quyết định số 861/TTg ngày 30-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
9870

Chỉ thị 01/CT-NH20 của Ngân hàng Nhà nước gân về mở rộng dịch vụ thanh toán của ngân hàng trong khu vực dân cư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
9871

Quyết định 01/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát hành tín phiếu ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9872

Quyết định 397-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Thông tư 10-TT/NH1 ngày 25/06/1994 hướng dẫn việc cung cấp số liệu ở tài khoản theo quy định tại Điều 5 Nghị định 91-CP ngày 25/11/1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9873

Quyết định 861/TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước năm 1996

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
9874

Quyết định 381/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi và tiền vay đối với Tổ chức kinh tế và dân cư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
9875

Quyết định 383/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi điều 2 Quyết định 455/QĐ-NH7 ngày 24/08/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
9876

Quyết định 382/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch khi xuất nhập cảnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
9877

Quyết định 845/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
9878

Quyết định 367/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ tín dụng trung hạn, dài hạn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9879

Quyết định 360-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9880

Chỉ thị 12-CT/NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý tài sản đã nhận gán nợ của các Ngân hàng Thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
Vui lòng đợi