Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.875 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9221

Thông tư 116/1998/TT-TC của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Hội người cao tuổi

Ban hành: 19/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9222

Thông tư 06/1998/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến ngân hàng khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần (Theo nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998)

Ban hành: 15/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9223

Quyết định 272/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện kiểm toán đối với các ngân hàng thương mại

Ban hành: 12/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9224

Thông tư 04/1998/TT/BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thoái trả phụ thu nhiên liệu bay nhập khẩu

Ban hành: 08/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9225

Thông tư 114/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định vay Tây Ban Nha cho dự án đầu tư mở rộng nhà máy đường Sông Con, Nghệ An

Ban hành: 07/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9226

Quyết định 267/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Ban hành: 06/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9227

Thông tư 108/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với Hội thi thể thao văn hoá và giải bóng bàn ASEAN năm 1998

Ban hành: 29/07/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9228

Nghị định 51/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

Ban hành: 21/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
9229

Thông tư liên tịch 102/1998/TTLT/BTC/NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày 18/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thanh toán nợ giai đoạn II

Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
9230

Thông tư 103/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
9231

Nghị quyết 08/1998/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp điều hành kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 1998

Ban hành: 16/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
9232

Quyết định 241/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế sáp nhập, hợp nhất, mua lại Tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam

Ban hành: 15/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
9233

Thông tư 101/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Ban hành: 15/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
9234

Thông tư 98/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, FAX trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước

Ban hành: 14/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
9235

Thông tư 97/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với quỹ tín dụng đào tạo

Ban hành: 11/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
9236

Thông tư 96/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn vay tín dụng hỗn hợp ưu đãi của Đan Mạch

Ban hành: 10/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
9237

Công văn 585/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
9238

Quyết định 220/1998/QĐ-NHNN16 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế quản lý và sử dụng SBVNET"

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
9239

Quyết định 827/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách xã

Ban hành: 04/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
9240

Quyết định 219/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Thể lệ tín dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề"

Ban hành: 01/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2005
Vui lòng đợi