Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.441 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9161

Thông tư 47-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư đối với dự án Quốc lộ 5 (km 47 - km 62)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
9162

Quyết định 180/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều chỉnh lãi suất tiền gửi của Tổ chức kinh tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9163

Quyết định 181/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9164

Quyết định 593 TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9165

Quyết định 592 TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc quy định mức lãi suất năm thứ hai của trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9166

Quyết định 153-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc thí điểm thành lập quỹ cho vay ưu đãi tạo việc làm ở đô thị tại Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9167

Quyết định 149/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ Tín dụng thuê mua

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
9168

Quyết định 141/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Thông tin kinh tế nghiệp vụ Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9169

Quyết định 140/QĐ-NH4 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế giám sát tiêu huỷ các loại tiền giấy rách nát, hư hỏng và tiền đình chỉ lưu hành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
9170

Quyết định 139/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về Quy chế phát hành trái phiếu quốc tế của các Ngân hàng thương mại quốc doanh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
9171

Quyết định 137-QĐ/NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi mẫu Giấy lĩnh tiền mặt ban hành kèm theo Quyết định 265-QĐ/NH2 ngày 31/10/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2016
9172

Quyết định 136/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9173

Quyết định 135/QĐ-NH6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế tiêu huỷ các loại tiền giấy rách nát, hư hỏng, và tiền đình chỉ lưu hành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9174

Thông tư 01/NH-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của văn phòng đại diện các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9175

Quyết định 120-QĐ/NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
9176

Công văn 170/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc bán và thanh toán tín phiếu Kho bạc đấu thầu qua NHNN khi đến hạn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2005
9177

Công văn 170/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc bán và thanh toán tín phiếu kho bạc đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước khi đến hạn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2005
9178

Thông tư 31 TC/KBNN của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77 TC/KBNN ngày 28/9/1994 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9179

Nghị định 25/CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/1996
9180

Quyết định 88-QĐ/NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập thị trường đấu thầu tín phiếu Kho bạc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
Vui lòng đợi