Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.214 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9081

Công văn 0026/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hỗ trợ kinh phí cho mở rộng thị trường hàng dệt may

Ban hành: 09/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
9082

Thông tư 01/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước

Ban hành: 08/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
9083

Quyết định 03/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định lãi suất tiền gửi đô la Mỹ không kỳ hạn của các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 02/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2005
9084

Quyết định 02/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng

Ban hành: 02/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2005
9085

Quyết định 150/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 1296-TC/QĐ/CĐKT ngày 31/12/1996

Ban hành: 31/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
9086

Quyết định 1626/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Ban hành: 31/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
9087

Thông tư 109/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại

Ban hành: 31/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
9088

Hướng dẫn 6087/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện nội dung sửa đổi chế độ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Quyết định số 1632/QĐ-KTTT ngày 31/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Ban hành: 31/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
9089

Thông tư 108/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu uỷ thác

Ban hành: 31/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
9090

Quyết định 149/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)

Ban hành: 31/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
9091

Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 31/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
9092

Quyết định 1603/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
9093

Công văn 12725/TC-TCNH của Bộ Tài chính về việc chuyển giao vốn vay tín dụng đầu tư từ ngân hàng thương mại sang Quỹ hỗ trợ phát triển

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9094

Quyết định 1601/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân ban hành theo Quyết định số 467/2000/QĐ-NHNN3 ngày 7/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9095

Thông tư 104/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi điểm 1, phần IV Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 26/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9096

Quyết định 141/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Ban hành: 21/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
9097

Quyết định 144/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành kèm theo Quyết định số 1177/TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996

Ban hành: 21/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
9098

Quyết định 143/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 3)

Ban hành: 21/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
9099

Quyết định 193/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 20/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
9100

Thông tư 102/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các dự án đầu tư sản xuất động cơ xe hai bánh gắn máy ở trong nước

Ban hành: 20/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
Vui lòng đợi