Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.687 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Công văn 11854/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
42

Quyết định 489/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc điều chuyển tài sản mua sắm tập trung năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
43

Quyết định 1247/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2021 của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
44

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
45

Công văn 12739/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2021
46

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc bãi bỏ Quyết định 74/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
47

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Phú Lộc (mới) đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã Cấm Vũ, huyện Cẩm Giàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
48

Quyết định 1869/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 856/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
49

Công văn 12661/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách Nhà nước theo phương thức tập trung

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
50

Công văn 12710/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thực hiện tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng năm 2021

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
51

Công văn 7613/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
52

Công văn 8096/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
53

Quyết định 1844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
54

Thông tư 18/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mức tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2021
55

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
56

Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt phương án phân bổ vốn năm tài khóa 2020 bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2021
57

Hướng dẫn 12/HD-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
58

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
59

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
60

Quyết định 2948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
Vui lòng đợi