Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.714 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Quyết định 1488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các công trình, dự án từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
22

Quyết định 1968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chuyển nguồn và nộp trả ngân sách nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
23

Quyết định 3658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm tài sản tập trung năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
24

Hướng dẫn 259/HD-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2024

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương Tải về
25

Quyết định 2195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực ngân sách Nhà nước trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
26

Quyết định 3331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kinh phí vận chuyển, giao nhận gạo hỗ trợ công tác bảo vệ, phát triển rừng tại 05 huyện miền núi (đợt 1, đợt 2 năm 2023) và hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
27

Quyết định 1965/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
28

​Quyết định 552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2023

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
29
30

Quyết định 3314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
31

Quyết định 3278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
32

​Quyết định 550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022 (đợt 3)

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
33

Công văn 3675/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 140/NQ-CP ngày 02/9/2023 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
34

Quyết định 3266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
35

Quyết định 1928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
36

Quyết định 1927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung có mục tiêu nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2023 của tổ chức Habitat for Humanity International tài trợ cho Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
37

Công văn 7123/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phí tại tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
38

Công văn 9736/BTC-QLCS của Bộ Tài chính đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
39

Quyết định 2087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
40

Quyết định 4540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài chính Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về