Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.795 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
10401

Quyết định 241/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều chỉnh lãi suất cho vay vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Tổng công ty vàng bạc, đá quý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
10402

Thông tư 53-TC/TCNH của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương trong giai đoạn thí điểm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
10403

Thông tư 54-TC/TCNH của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân khu vực và Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trong giai đoạn thí điểm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
10404

Thông tư 52-TC/CSTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
10405

Thông tư 07-BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/09/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
10406

Thông tư 50-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề tài chính, bán cổ phần và phát hành cổ phiếu trong việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
10407

Quyết định 838-TC/QĐ/TCDN của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế tài chính mẫu của Tổng công ty Nhà nước"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
10408

Thông tư 49-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc quy định tạm thời chế độ kế toán áp dụng cho quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
10409

Quyết định 225/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế và dân cư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
10410

Quyết định 224/QĐ-NH6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung chế độ quản lý kho, quỹ trong ngành Ngân hàng theo quyết định số 184/NH-QĐ ngày 10/10/1991

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
10411

Thông tư 48-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn ODA Trung Quốc dành cho công trình thuỷ điện nhỏ ở các tỉnh miền núi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/08/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
10412

Thông tư 05/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn phạm vi áp dụng trần lãi suất cho vay trên địa bàn nông thôn và phương pháp tính chênh lệch lãi suất bình quân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/08/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
10413

Quyết định 217/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
10414

Thông tư 46/TC/TCDN của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và phân bổ các khoản thu từ đấu thầu khai thác đá quý và thu theo hợp đồng khai thác phân chia sản phẩm đá quý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
10415

Công văn về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Chỉ thị 06/NH7-CT

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
10416

Chỉ thị 08/CT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về một số biện pháp chấn chỉnh việc chấp hành quy định một khách hàng vay vốn nhiều tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
10417

Thông tư 42-TC/CSTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với ngân hàng phục vụ người nghèo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/07/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
10418

Thông tư 44-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 861/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
10419

Thông tư 39-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý vốn vay cho Chương trình phục hồi của Quỹ hợp tác phát triển Kinh tế Hải ngoại Nhật Bản (OECF)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
10420

Thông tư 38-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/07/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/1996
Vui lòng đợi