Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.722 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Quyết định 1820/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2021
42

Thông tư 102/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chứng khoán Tải về
Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
43

Quyết định 147/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
44

Thông tư 17/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
45

Quyết định 1781/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân công công tác Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
46

Thông tư 99/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
47

Công văn 12043/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
48

Nghị định 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Vi phạm hành chính;Hành chính Tải về
Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
49

Nghị quyết 34/2021/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
50

Nghị quyết 40/2021/QH15 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
51

Quyết định 2144/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
52

Thông tư 97/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng vay ngân quỹ Nhà nước của ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
53

Quyết định 1706/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
54

Công văn 7871/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
55

Nghị quyết 140/NQ-CP của Chính phủ về việc ký kết Công hàm trao đổi cho khoản vay Nhật Bản lần thứ 4 của Dự án “Cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2”

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
56

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, số 01/2021/QH15

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
57

Quyết định 2137/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thông báo số cắt giảm, tiết kiệm và thu hồi các khoản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
58

Thông tư 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
59

Quyết định 4527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố sửa đổi/bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
60

Quyết định 1939/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, sử dụng vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
Vui lòng đợi