Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.802 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Thông tư 01/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
42

Quyết định 258/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
43
44

Quyết định 579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đối với khu đất xây dựng Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại thôn Dõng Hòa, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
45

Quyết định 581/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đối với khu đất thuê làm Trung tâm thương mại Mỹ An tại xã Tây Bình, huyện Tây Sơn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
46

Quyết định 580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đối với khu đất thuê làm Nhà máy may tại phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
47

Quyết định 582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá đối với cơ sở nhà, đất số 01 đường Lê Lai, Thành phố Quy Nhơn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về
48

Quyết định 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và Giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng, Giao thông Tải về
49

Nghị quyết 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân bổ vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 (vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
50

Nghị quyết 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương (vốn sự nghiệp) năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
51

Công văn 7970/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
52

Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
53

Quyết định 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ Quyết định 50/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về vận động, quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
54

Công văn 34/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
55

Công văn 1750/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
56

Quyết định 38/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Tòa án nhân dân tối cao

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tòa án Tải về
57

Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
58

Quyết định 515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2023 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để sửa chữa tường rào Cơ sở Cai nghiện ma túy trực thuộc Sở

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
59

Quyết định 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
60

Quyết định 114/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của một số Bộ, ngành, địa phương; việc chấp hành pháp luật và điều lệ của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về