Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.722 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Thông tư 19/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
22

Công văn 8604/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
23

Công văn 12460/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 - Dự án đường bộ cao tốc phía Đông đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
24

Quyết định 1207/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện sống xanh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
25

Công văn 12430/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn đối ứng năm 2021 Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
26

Công văn 12418/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai chi tiết điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021, Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn I)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
27

Công văn 12421/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai chi tiết điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
28

Công văn 13363/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
29

Quyết định 1962/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2021
30

Công văn 8183/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo Quyết định 1962/QĐ-TTg ngày 22/11/2021

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
31

Công văn 12316/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất về phương án tự chủ tài chính của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
32

Kế hoạch 358/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
33

Công văn 12349/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Thông tư 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
34

Công văn 13209/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Nghị quyết 154/NQ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
35

Thông tư 103/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
36

Quyết định 1818/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2021
37

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do địa phương quản lý trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
38

Thông tư 18/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
39

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
40

Thông tư 104/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
Vui lòng đợi