Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.550 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
10401

Thông tư 38-TC/CĐTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết

Ban hành: 11/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10402

Thông tư 37-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 25-TC/TCT, ngày 24/3/1993 của Bộ Tài chính

Ban hành: 10/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10403

Quyết định 84/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 24/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
10404

Quyết định 220-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh lãi suất tín phiếu KBNN loại kỳ hạn 6 tháng

Ban hành: 19/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
10405

Quyết định 151-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hình thành sử dụng và quản lý quỹ bình ổn giá

Ban hành: 12/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10406

Thông tư 32-TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, cho vay vốn NSNN đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước

Ban hành: 07/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10407

Thông tư 30-TC/CĐTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ bảo toàn và phát triển vốn đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng đầu tư và phát triển

Ban hành: 05/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10408

Quyết định 70/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung thể lệ phát hành và sử dụng ngân phiếu thanh toán

Ban hành: 29/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
10409

Thông tư 22-TC/KBNN của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 17-TTg ngày 21/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý

Ban hành: 19/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2011
10410

Thông tư 10-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước

Ban hành: 12/02/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
10411

Thông tư 07-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ tài chính của các Ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 19/01/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10412

Thông tư 05-TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 179/TTg ngày 22/12/1992 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn khấu hao cơ bản

Ban hành: 18/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10413

Thông tư 01-TC/GTBĐ của Bộ Tài chính về một số cơ chế tài chính đối với hoạt động của các cảng vụ

Ban hành: 07/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10414

Thông tư 89-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung sửa đổi một số điểm trong chế độ thu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 31/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
10415

Thông tư 17/TT-NH3 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Ngân hàng

Ban hành: 30/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
10416

Quyết định 183-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống tài khoản quốc gia

Ban hành: 25/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
10417

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về khoản tín dụng lâu dài

Ban hành: 23/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
10418

Thông tư 85-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách Nhà nước

Ban hành: 18/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10419

Thông tư 82-TC/HCVX của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương thức đóng và kế toán trích, nộp tiền bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, hội quần chúng

Ban hành: 15/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10420

Thông tư 79-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư 08-TC/TCT ngày 31/3/1992

Ban hành: 11/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi