Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.211 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9861

Quyết định 67/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức vốn điều lệ tối thiểu đối với các tổ chức tín dụng thành lập từ năm 1996

Ban hành: 27/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9862

Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước năm 1996

Ban hành: 20/03/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
9863

Quyết định 789/QĐ-VP của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy chế đấu thấu khai thác phân chia sản phẩm đá quý

Ban hành: 19/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
9864

Quyết định 59/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chuẩn y vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Ban hành: 19/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9865

Thông tư 28-TT/BT của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn tổ chức phân bổ và quản lý kinh phí Trung ương Chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em 1996

Ban hành: 15/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9866

Chỉ thị 03-CT/NH6 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ và làm sạch, đẹp tiền mặt trong lưu thông

Ban hành: 28/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9867

Quyết định 43/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế về mua bán hạn mức tín dụng giữa các tổ chức tín dụng

Ban hành: 26/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9868

Thông tư 03/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện "Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Nghị định 64/CP ngày 9/10/1995 của Chính phủ)

Ban hành: 09/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
9869

Thông tư 01TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 1996

Ban hành: 30/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
9870

Thông tư 01/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 5/1/1995 "quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước" đối với hoạt động kinh doanh vàng

Ban hành: 24/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2003
9871

Công văn 36/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp hành Quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh của ngân hàng

Ban hành: 22/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
9872

Chỉ thị 43/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống lạm phát trong năm 1996

Ban hành: 22/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
9873

Quyết định 15/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 15/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9874

Quyết định 10/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bổ sung vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam

Ban hành: 06/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2003
9875

Quyết định 09/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận bổ nhiệm Công ty KPMG Peat Marwick làm kiểm toán cho Ngân hàng ANZ- Chi nhánh Hà Nội

Ban hành: 05/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
9876

Thông tư 04TC/TCNH của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn thu về xổ số theo quy định tại Chỉ thị số 814/TTg ngày 12-12-1995 và Quyết định số 861/TTg ngày 30-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 05/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
9877

Chỉ thị 01/CT-NH20 của Ngân hàng Nhà nước gân về mở rộng dịch vụ thanh toán của ngân hàng trong khu vực dân cư

Ban hành: 03/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
9878

Quyết định 01/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát hành tín phiếu ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 02/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9879

Quyết định 397-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Thông tư 10-TT/NH1 ngày 25/06/1994 hướng dẫn việc cung cấp số liệu ở tài khoản theo quy định tại Điều 5 Nghị định 91-CP ngày 25/11/1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt

Ban hành: 30/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9880

Quyết định 861/TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước năm 1996

Ban hành: 30/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
Vui lòng đợi