Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.875 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9721

Thông tư 51/TC-TCĐN của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế áp dụng với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 03/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
9722

Thông tư 47-TC/CĐTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ

Ban hành: 26/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9723

Nghị định 47-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về trả nợ nước ngoài bằng hàng hoá xuất khẩu

Ban hành: 26/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9724

Thông tư 04/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc thành lập và đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã tín dụng ở nông thôn

Ban hành: 03/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9725

Hiệp định thanh toán về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 26/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
9726

Thông tư 38-TC/CĐTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết

Ban hành: 11/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9727

Thông tư 37-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 25-TC/TCT, ngày 24/3/1993 của Bộ Tài chính

Ban hành: 10/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9728

Quyết định 84/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 24/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
9729

Quyết định 220-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh lãi suất tín phiếu KBNN loại kỳ hạn 6 tháng

Ban hành: 19/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
9730

Quyết định 151-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hình thành sử dụng và quản lý quỹ bình ổn giá

Ban hành: 12/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9731

Thông tư 32-TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, cho vay vốn NSNN đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước

Ban hành: 07/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9732

Thông tư 30-TC/CĐTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ bảo toàn và phát triển vốn đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng đầu tư và phát triển

Ban hành: 05/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9733

Quyết định 70/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung thể lệ phát hành và sử dụng ngân phiếu thanh toán

Ban hành: 29/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
9734

Thông tư 22-TC/KBNN của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 17-TTg ngày 21/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý

Ban hành: 19/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2011
9735

Thông tư 10-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước

Ban hành: 12/02/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
9736

Thông tư 07-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ tài chính của các Ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 19/01/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9737

Thông tư 05-TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 179/TTg ngày 22/12/1992 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn khấu hao cơ bản

Ban hành: 18/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9738

Thông tư 01-TC/GTBĐ của Bộ Tài chính về một số cơ chế tài chính đối với hoạt động của các cảng vụ

Ban hành: 07/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9739

Thông tư 89-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung sửa đổi một số điểm trong chế độ thu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 31/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9740

Thông tư 17/TT-NH3 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Ngân hàng

Ban hành: 30/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
Vui lòng đợi