Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.242 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9661

Quyết định 23/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước

Ban hành: 31/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2005
9662

Quyết định 20/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 26/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9663

Quyết định 40/1998/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng.

Ban hành: 17/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
9664

Quyết định 39/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế, dân cư và mức lãi suất tiền gửi bằng đôla Mỹ của tổ chức kinh tế

Ban hành: 17/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
9665

Quyết định 18/1998/QĐ-NHNN7 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định trạng thái ngoại tệ đối với các Tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối.

Ban hành: 10/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
9666

Công văn 38/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý số ngoại tệ dự trữ và chưa sử dụng trong ngân hàng

Ban hành: 10/01/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
9667

Quyết định 17/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế hoạt động giao dịch hối đoái

Ban hành: 10/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
9668

Quyết định 16/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động giao dịch hối đoái kỳ hạn, hoán đổi

Ban hành: 10/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
9669

Quyết định 14/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản đối với Ban quản lý các dự án ngân hàng

Ban hành: 10/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
9670

Quyết định 20/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Ban hành: 10/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
9671

Thông tư 05/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục nộp, quản lý tiền đặt cọc hoặc ký quỹ đối với giấy phép thăm dò khoáng sản

Ban hành: 09/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
9672

Quyết định 03/1998/QĐ-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam

Ban hành: 03/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
9673

Quyết định 01/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tiền bán cổ phần và lợi tức cổ phần Nhà nước

Ban hành: 02/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9674

Quyết định 436/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung và sửa đổi một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 31/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
9675

Công văn 1065/1997/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ đạo một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước quý I năm 1998

Ban hành: 31/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
9676

Quyết định 431/1997/QĐ-NHNN14 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bổ sung quy định về tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước với các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-NH14 ngày 10/11/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ban hành: 24/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9677

Quyết định 430/1997/QĐ/NH13 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện giao dịch SWAP giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại

Ban hành: 24/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
9678

Quyết định 427/1997/QĐ-NHNN2 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành "Quy định về giao nhận và bảo quản ấn chỉ quan trọng của Ngân hàng Nhà nước".

Ban hành: 23/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
9679

Quyết định 997-QĐ/NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định tạm thời về việc tổ chức thực hiện kiểm toán đối với các Ngân hàng thương mại cổ phần

Ban hành: 23/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9680

Quyết định 423/1997/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định tạm thời về việc tổ chức thực hiện kiểm toán đối với các ngân hàng thương mại cổ phần

Ban hành: 23/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
Vui lòng đợi