Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.371 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9641

Quyết định 52/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9642

Quyết định 51/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế dự tữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9643

Quyết định 53/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định mức lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng đào tạo đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
9644

Thông tư 19/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại một số khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 09/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
9645

Quyết định 48/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định về việc phân loại tài sản "Có" trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

Ban hành: 08/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9646

Thông tư 18/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính để thực hiện khoản thu thêm do nộp thuế giá trị gia tăng thấp hơn nộp thuế doanh thu trưóc đây đối với các công ty xổ số kiến thiết

Ban hành: 06/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
9647

Quyết định 45/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam và việc thanh lý tổ chức tín dụng cổ phần dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 05/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
9648

Quyết định 46/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về nghiệp vụ phát hành và điều hoà tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 05/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
9649

Thông tư 14/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Ban hành: 03/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9650

Thông tư 12/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài chính về việc tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 01/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
9651

Quyết định 41/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 01/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
9652

Công văn 78/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện trần lãi suất cho vay bằng đôla Mỹ

Ban hành: 29/01/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
9653

Chỉ thị 01/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các ngân hàng thương mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực hành chính

Ban hành: 29/01/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
9654

Thông tư 07/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính tạm thời đối với ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 25/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9655

Công văn số 565/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc thu phí, hoa hồng...trong hoạt động cho vay của TCTD đối với KH

Ban hành: 19/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
9656

Thông tư 04/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký hành nghề kiểm toán trong các tổ chức kiểm toán độc lập

Ban hành: 12/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
9657

Thông tư 03/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế giao hàng trả chậm trừ vào nợ của Chính phủ Việt Nam đối với Iraq

Ban hành: 06/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9658

Thông tư 01/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thu chi ngân sách xã, thị trấn, phường

Ban hành: 04/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
9659

Công văn 1258/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về cho vay nộp thuế, góp vốn liên doanh

Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
9660

Thông tư 190/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
Vui lòng đợi