Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.395 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9581

Quyết định 324/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành

Ban hành: 15/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
9582

Quyết định 323/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo đối với hộ nghèo

Ban hành: 14/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
9583

Quyết định 322/1999/QĐ-NHNN5 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện kiểm toán độc lập đối với các Tổ chức tín dụng.

Ban hành: 14/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
9584

Quyết định 314/1999/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi một số điểm tại Quyết định 418/1998/QĐ-NHNN7 ngày 11/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 09/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
9585

Nghị định 91/1999/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng

Ban hành: 04/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
9586

Quyết định 307/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9587

Quyết định 306/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đôla Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng

Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9588

Chỉ thị 15/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các Ngân hàng thương mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực thành thị

Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9589

Nghị định 89/1999/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9590

Quyết định 308/1999/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định điều kiện vay nước ngoài

Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9591

Nghị định 86/1999/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước

Ban hành: 30/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
9592

Quyết định 180/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Ban hành: 30/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
9593

Quyết định 1519 QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt giá dịch vụ mai tang tại Nghĩa trang Công Nông - quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 28/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
9594

Quyết định 297/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng"

Ban hành: 25/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
9595

Quyết định 296/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về giới hạn cho vay đối với một khách hàng của tổ chức tín dụng

Ban hành: 25/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
9596

Thông tư 104/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999-2004

Ban hành: 24/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
9597

Chỉ thị 04/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Nghị quyết 08/1999/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999

Ban hành: 23/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
9598

Quyết định 170/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Ban hành: 19/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
9599

Thông tư hướng dẫn nội dung và mức chi chương trình Quốc gia về thể thao

Ban hành: 16/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
9600

Quyết định 288/1999/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Sổ tay chính sách Quỹ phát triển nông thôn

Ban hành: 13/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
Vui lòng đợi