Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.687 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Công văn 12043/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
22

Nghị định 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
23

Nghị quyết 34/2021/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 13/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
24

Nghị quyết 40/2021/QH15 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022

Ban hành: 13/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
25

Thông tư 97/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng vay ngân quỹ Nhà nước của ngân sách Nhà nước

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
26

Quyết định 2144/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
27

Quyết định 1706/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
28

Công văn 7871/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
29

Nghị quyết 140/NQ-CP của Chính phủ về việc ký kết Công hàm trao đổi cho khoản vay Nhật Bản lần thứ 4 của Dự án “Cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2”

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
30

Quyết định 2137/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thông báo số cắt giảm, tiết kiệm và thu hồi các khoản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2021

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
31

Quyết định 4527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố sửa đổi/bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
32

Thông tư 95/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025"

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
33

Quyết định 1939/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, sử dụng vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
34

Công văn 45702/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về đồng tiền và tỷ giá ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ thu bằng ngoại tệ

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2021
35

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
36

Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
37

Công văn 11962/BGTVT-ĐTCT của Bộ Giao thông Vận tải về chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
38

Quyết định 2130/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
39

Quyết định 165/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt giá giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2021

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
40

Thông tư 16/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
Vui lòng đợi