tách thửa

Lọc bài viết theo:

Có được phép tự ý tách thửa để chuyển nhượng? 23/11/2019

Hiện nay rất nhiều hộ gia đình, cá nhân tự ý tách thửa để chuyển nhượng. Vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành người dân tự ý tách thửa để chuyển nhượng có hợp pháp?

Đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn được tách thửa 27/08/2019

Khi tách thửa, điều kiện đầu tiên cần đáp ứng là diện tích tối thiểu. Tuy nhiên, pháp luật còn quy định thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn được tách thửa nếu xin hợp thửa với thửa đất khác.

Không cùng mục đích sử dụng có được hợp thửa đất không? 06/08/2019

Để phù hợp với nhu cầu sử dụng nhiều người dân muốn hợp thửa đất. Tuy nhiên, không ít trường hợp các thửa đất liền kề không cùng loại đất. Vậy, không cùng mục đích sử dụng có hợp thửa được không?

Hướng dẫn thủ tục hợp thửa đất năm 2019 03/08/2019

Bên cạnh nhu cầu tách thửa thì nhiều hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu hợp thửa để phù hợp với mục đích sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục hợp thửa đất năm 2019.

Cấp Sổ đỏ cho đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu 30/04/2019

Hiện nay nhiều người sử dụng đất có nhu cầu làm Sổ đỏ nhưng diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nên không được cấp sổ hoặc bị làm khó. Vậy pháp luật có quy định rõ về việc cấp Sổ đỏ cho đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu?

Hướng dẫn viết Đơn xin tách thửa năm 2019 26/04/2019

Người sử dụng đất khi có nhu cầu tách thửa trong trường hợp để bán hoặc tặng cho...thì phải thực hiện thủ tục tách thửa. Dưới đây là mẫu đơn xin tách thửa và hướng dẫn cách viết theo quy định mới nhất.