Thông báo 1378/TB-SHTT của Cục Sở hữu Trí tuệ về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------------
Số: 1378/TB-SHTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THỐNG NHẤT ÁP DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI NI-XƠ PHIÊN BẢN 10
 
Để thực hiện quy định tại mục 37.4.e của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 /9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, sau khi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố trên trang thông tin điện tử www.wipo.int để áp dụng từ ngày 01/01/2012, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc áp dụng Bảng phân loại Ni-xơ 10 để phân loại hàng hóa/dịch vụ trong đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam như sau:
1. Thống nhất áp dụng Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10 bản tiếng Anh do WIPO công bố từ ngày 01/01/2012 để xác định Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đối với thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và các thủ tục khác liên quan đến quyền đã được xác lập.
2. Bản tiếng Anh Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 được công bố kèm theo Thông báo này để áp dụng bao gồm:
a. Hướng dẫn đối với người sử dụng (Guidance for the user);
b. Những lưu ý chung (General Remarks);
c. Bảng Danh mục các nhóm hàng hóa/dịch vụ (Class headings and List of classes, with explanatory notes);
d. Bảng Danh mục hàng hóa/dịch vụ theo vần chữ cái của mỗi nhóm
(Alphabetical list of goods in class order).
3. Thông báo này được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và trang tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ (www.noip.gov.vn). Bản tiếng Anh Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 có thể tham khảo tại trang tin điện tử của WIPO (www.wipo.int) và sẽ được đăng kèm theo Thông báo này trên trang tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ (www.noip.gov.vn).
4. Để phục vụ việc đăng ký nhãn hiệu của người nộp đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ dịch và công bố bản tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10.
5. Đối với các đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp từ ngày 01/01/2012 đến khi bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 được công bố chính thức, người nộp đơn thực hiện việc phân loại hàng hóa/dịch vụ trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu của mình theo bản tiếng Anh của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 hoặc theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 9 đã được công bố tại Thông báo số 4902/TT-SHTT ngày 09/8/2011 về việc thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 9 đã được chỉnh lý. Trong trường hợp người nộp đơn phân loại hàng hóa/dịch vụ theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 9, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc phân loại lại theo Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 trong quá trình xử lý đơn và người nộp đơn không phải nộp phí phân loại lại, trừ các trường hợp sau:
a. Việc phân loại của người nộp đơn theo bản tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 9 không chính xác; hoặc
b. Việc phân loại lại theo Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 làm thay đổi tổng số nhóm hàng hóa/dịch vụ so với việc phân loại của người nộp đơn theo bản tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 9. Người nộp đơn không phải nộp phí phân loại lại nhưng phí và lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp này được xác định lại phù hợp với Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
6. Một số nội dung trong bảng tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 9 được chỉnh lý như sau:

Mã/nhóm
Tiếng Anh
Tiếng Việt đã công bố
Được chỉnh lý thành
370052/37
Factory Construction
Xí nghiệp xây dựng
Xây dựng nhà máy, xí nghiệp
350085/35
Procurement service for others [purchasing goods and services for other businesses]
Dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng hóa để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh
Dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác)
210115/21
Toilet Cases
Đồ dùng trong nhà vệ sinh
Hộp đựng đồ trang điểm
200098/20
Meerschaum
Tẩu thuốc bằng đất sét trắng
Đá bọt
050298/05
Foods for babies
Thực phẩm cho trẻ sơ sinh
Thực phẩm cho em bé
Trong quá trình áp Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét, giải quyết. 

 Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Thanh tra Bộ;
- Lãnh đạo Cục;
- Các Sở KH&CN;
- Các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN;
- Các đơn vị trong Cục (để thực hiện);
- Lưu: VT, TT.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Hữu Nam
 

thuộc tính Thông báo 1378/TB-SHTT

Thông báo 1378/TB-SHTT của Cục Sở hữu Trí tuệ về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10
Cơ quan ban hành: Cục Sở hữu trí tuệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1378/TB-SHTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Trần Hữu Nam
Ngày ban hành:09/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi