Văn bản UBND lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 61 văn bản: Sở hữu trí tuệ
01
02
03

Quyết định 1376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

04

Quyết định 1731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê sử dụng địa danh "Thanh Khê" và xác nhận bản đồ khu vực địa lý để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Chả cá Thanh Khê"

05
06

Quyết định 913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

07

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030

08

Kế hoạch 149/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Tiền Giang năm 2023

09
10
11
12

Quyết định 2445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

13

Quyết định 129/QĐ-HĐSK của Hội đồng Sáng kiến Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế hoạt động và xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến

14

Quyết định 4074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Bản đồ khu vực địa lý vùng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dưa hấu Mai An Tiêm - Đặc sản Nga Sơn”

15
16
17

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

18

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Vĩnh Châu cho sản phẩm hành tím và Artemia của tỉnh Sóc Trăng

19

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030

20

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030