Danh mục

Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Có tất cả 208 văn bản: Sở hữu trí tuệ
161

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
162

Báo cáo 243/BC-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 16/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2009
163

Công văn 1896/BVHTTDL-BQTG của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 16/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
164

Quyết định 797/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhiệm kỳ 2008 - 2010

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 14/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
165

Công văn 2033/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2009
166

Thông báo 411/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về việc áp dụng biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2009
167

Công văn 4647/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc áp dụng Thông tư số 22/2009/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 30/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2009
168

Công văn 1407/TCHQ-ĐTCBL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng nhập lậu giả mạo về sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Hải quan;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
169

Công văn 1105/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Đầu tư;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 23/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2009
170

Thông báo 186/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về việc áp dụng biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp mới

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 20/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2009
171

Thông tư 29/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Sở hữu trí tuệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2009
172

Chỉ thị 36/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Chính sách;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2009
173

Thông tư 12/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 22/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
174

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 29/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2008
175

Thông tư 01/2008/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 25/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2008
176

Công văn 623/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2008
177

Công văn 454/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc tổng hợp tình hình báo cáo Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông;Sở hữu trí tuệ;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2008
178

Công văn 6523/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ghi nhãn thuốc lá điếu

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
179

Công văn 4338/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bản quyền tác giả Từ điển tiếng Việt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 23/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
180

Công văn 1232/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện việc ghi tên, địa chỉ của Tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá trên nhãn hàng hoá

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 22/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
Vui lòng đợi