Danh mục

Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Có tất cả 208 văn bản: Sở hữu trí tuệ
201

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
202

Thông tư 1134-SC của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 84-HĐBT ngày 20/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật-hợp lý hoá sản xuất và sáng chế; Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá; Điều lệ về kiểu dáng công nghiệp; Điều lệ về giải pháp...

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 17/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
203

Quyết định 309-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành bản quy định về người đại diện sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 12/06/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
204

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Lĩnh vực: Ngoại giao;Sở hữu trí tuệ;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 27/06/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
205

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 26/05/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
206

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/10/1979
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
207

Công ước toàn cầu về bản quyền

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 24/07/1971
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
208

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 20/03/1883
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
Vui lòng đợi