sáng chế

Lọc bài viết theo:

Giải pháp hữu ích là gì? Thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích 02/06/2021

Một sản phẩm hay một quy trình có tính ứng dụng trong cuộc sống sẽ được cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Vậy giải pháp hữu ích có gì khác với sáng chế. Đăng ký giải pháp hữu ích thực hiện như thế nào?

Phân biệt như thế nào giữa phát minh và sáng chế? 16/01/2021

Hai khái niệm phát minh và sáng chế có ý nghĩa tương đồng nhau, đều mô tả việc sáng tạo của con người. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, đây là hai khái niệm có sự khác nhau rõ rệt.

Hướng dẫn cách viết bản mô tả sáng chế chuẩn nhất 2021 26/11/2020

Sáng chế là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phổ biến. Nắm rõ cách viết bản mô tả sáng chế thì việc cấp văn bằng bảo hộ sẽ trở nên dễ dàng hơn.