sách giáo khoa

Lọc bài viết theo:

Năm học mới 2021 - 2022, giáo viên, phụ huynh, học sinh cần lưu ý gì? 07/07/2021

Một năm nhiều biến động của ngành giáo dục do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 sắp qua đi. Sang năm học mới 2021 - 2022, giáo viên, phụ huynh và học sinh cần lưu ý những thông tin mới.

Chi tối đa 200.000 đồng/người/buổi họp thẩm định sách giáo khoa 05/05/2021

Ngày 28/4/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tổ chức 3 đợt góp ý SGK lớp 2 và lớp 6 trước khi phát hành 01/12/2020

Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành tại Công văn số 5103/BGDĐT-GDTrH ngày 25/11/2020 về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (SGK) lớp 02 và lớp 06.

Thủ tướng: Sớm điều chỉnh phù hợp nội dung sách giáo khoa lớp 1 17/11/2020

Nội dung đáng chú ý này được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 169/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020 ngày 11/11/2020.

Bộ Giáo dục công bố thêm 7 sách giáo khoa lớp 1 mới năm 2020 27/02/2020

Danh mục sách giáo khoa này được ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng chọn sách giáo khoa phải có đại diện phụ huynh 03/02/2020

Việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn tại Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020.

6 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 sử dụng từ năm học 2020 - 2021 20/01/2020

Ngày 20/01/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 180/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong những năm học tới đây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 32 sách giáo khoa lớp 1 25/11/2019

Theo Biên bản thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 1, ngày 21/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT.

Bắt đầu thay mới sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2020 - 2021 15/11/2019

Bên cạnh thông tin kinh tế, an ninh chính trị... tại Nghị quyết 99/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019, các nội dung liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông mới cũng đã được đề cập.

4 khoản chi biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương 30/08/2019

Đây là một trong những nội dung nổi bật nêu tại Thông tư 51/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/8/2019 vừa qua.

Cải cách SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới 13/03/2019

Trong Nghị quyết 16/NQ-CP 2019 Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chính phủ: Cần tránh tình trạng độc quyền sách giáo khoa 08/10/2018

Đây là nội dung được Chính phủ nêu tại Nghị quyết 124/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018.

Bộ GDĐT: Học sinh không được viết, vẽ vào sách giáo khoa 25/09/2018

Ngày 24/9/2018 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.