Quyền liên quan

Lọc bài viết theo:

Bổ sung hình thức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả từ 01/01/2023 05/07/2022

Nội dung này được Quốc hội thông qua tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ban hành ngày 16/6/2022.

Quyền liên quan đến tác giả: Đối tượng nào được bảo hộ? 15/09/2022

Quyền liên quan đến tác giả hay còn gọi là quyền liên quan sẽ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả. Đối tượng của quyền liên quan được bảo hộ gồm cuộc biểu diễn; bản ghi âm, ghi hình; chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh được mã hoá.