quỹ từ thiện

Lọc bài viết theo:

Công ty có được phép thành lập quỹ từ thiện không? 31/08/2021

Quỹ từ thiện là tổ chức hoạt động vì mục đích thiện nguyện và phi lợi nhuận. Hiện nay, các doanh nghiệp xã hội hoặc các doanh nghiệp có nguồn kinh phí dồi dào đang rất có xu hướng thành lập các quỹ từ thiện.