Quy tắc ứng xử

Lọc bài viết theo:

Infographic: Một người phải tuân theo bao nhiêu bộ Quy tắc ứng xử? 01/07/2021

Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của một cá nhân trong từng hoàn cảnh, tình huống cụ thể. Vậy một người phải tuân theo bao nhiêu bộ quy tắc ứng xử?

10 lưu ý cho cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng facebook 18/06/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021.

Sẽ xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 18/05/2018

Buổi Tọa đàm “Xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vì một môi trường mạng lành mạnh tại Việt Nam đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng nay (18/5) tại Hà Nội.

Công chức Hà Nội phải dán Quy tắc ứng xử trên bàn làm việc 24/04/2018

Hà Nội vừa ban hành văn bản tuyên truyền về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Thuộc thành phố Hà Nội.