quy hoạch

Lọc bài viết theo:

Quy hoạch treo là gì? Được làm gì khi có đất thuộc quy hoạch treo? 11/09/2022

Đất thuộc quy hoạch treo là việc xảy ra phổ biến và nhiều người dân không muốn đất mình thuộc quy hoạch, quy hoạch treo. Vậy, quy hoạch treo là gì và được làm gì khi có đất thuộc quy hoạch treo?

Khi nào đất thuộc quy hoạch không bị thu hồi? 10/09/2022

Đất thuộc quy hoạch là điều hầu hết người sử dụng đất không mong muốn nếu hiểu quy hoạch theo nghĩa tiêu cực. Đất thuộc quy hoạch có trường hợp sẽ thu hồi, có trường hợp không thu hồi. Vậy, khi nào đất thuộc quy hoạch không bị thu hồi?

Video: Hướng dẫn kiểm tra tình trạng nhà đất trước khi mua 04/05/2021

Để tránh, hạn chế tối đa rủi ro thì người nhận chuyển nhượng cần kiểm tra tình trạng pháp lý nhà đất như quy hoạch, tranh chấp hoặc tính hợp pháp của Giấy chứng nhận.

Kiểm tra tình trạng pháp lý nhà đất trước khi mua thế nào? 01/11/2020

Để tránh, hạn chế tối đa rủi ro thì người nhận chuyển nhượng cần kiểm tra tình trạng pháp lý nhà đất như quy hoạch, tranh chấp hoặc tính hợp pháp của Giấy chứng nhận.

257 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh 05/12/2019

Tại Nghị quyết 110/NQ-CP ban hành ngày 02/12/2019 vừa qua, Chính phủ đã công bố Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời gian tới.

Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch 27/08/2019

Ngày 16/8/2019 vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Chuyên gia tư vấn lập quy hoạch phải có kinh nghiệm 3 năm 26/06/2019

Đây là nội dung tại Nghị định 56/2019/NĐ-CP về lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải có chuyên gia 10 năm kinh nghiệm 20/06/2019

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Nghị định 53/2019/NĐ-CP ban hành ngày 17/6/2019 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, đê điều, phòng chống lũ của sông có đê.

Từ 1/7/2019, chỉ có 5 định mức cho hoạt động quy hoạch 30/05/2019

Ngày 17/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch.

Phải đăng quy hoạch trên trang chủ báo điện tử ít nhất 30 ngày 13/05/2019

Đây là một nội dung được nêu trong Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 2017.

Dự thảo quy hoạch phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư 09/05/2019

Đây là nội dung quan trọng được nêu trong Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch 2017.

Đã có Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Quy hoạch 08/05/2019

Ngày 07/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.

Đất trong quy hoạch có được phép bán không? 21/03/2019

Muốn chuyển nhượng (mua bán) quyền sử dụng đất thì phải có đủ các điều kiện. Hiện nay, nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc diện quy hoạch, muốn bán đất nhưng có thắc mắc: Đất trong quy hoạch có được phép bán không?

Những điểm mới của Luật sửa đổi 37 luật liên quan đến quy hoạch 2018 23/12/2018

Luật sửa đổi 37 luật liên quan đến quy hoạch 2018 được Quốc hội thông qua nhằm giải quyết các xung đột trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành. LuatVietnam đã tổng hợp những điểm mới của Luật này dưới đây: