Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Thủ tục tặng kèm phiếu mua hàng khi bán hàng trong doanh nghiệp tư nhân

I. Phiếu mua hàng là gì?

Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ kèm theo hàng hóa được bán, dịch vụ được cung ứng là phiếu để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của chính doanh nghiệp đó hoặc để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp, tổ chức khác.

Ví dụ: Mua hàng được tặng phiếu mua hàng 100.000 đồng cho lần mua sắm tiếp theo, tặng phiếu chăm sóc da mặt khi sử dụng dịch vụ tắm trắng...

Nội dung của phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ phải bao gồm các thông tin sau:

- Tên của hoạt động khuyến mại (phiếu mua hàng, phiếu giảm giá …);

- Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng;

- Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại;

- Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

- Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện;

- Giá trị bằng tiền hoặc lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng từ phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ; địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ và các loại hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng có thể nhận được từ phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ

Lưu ý: Trước khi tổ chức thực hiện tặng kèm phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ khi bán hàng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo về chương trình khuyến mại với Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại.

Thủ tục tặng kèm phiếu mua hàng khi bán hàng trong doanh nghiệp tư nhân

Khuyến mại tặng kèm phiếu mua hàng (Ảnh minh họa)

 

II. Công khai thông tin

Khi thực hiện tặng kèm phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ khi bán hàng, doanh nghiệp cần phải công khai các thông tin sau đây:

1. Tên của hoạt động khuyến mại;

2. Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng;

3. Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại;

4. Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

5. Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện;

6. Giá trị bằng tiền hoặc lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng từ phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ; địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ và các loại hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng có thể nhận được từ phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ đối với hình thức khuyến mại.

Doanh nghiệp công khai các thông tin trên dưới các hình thức sau:

 - Đối với hàng hóa: Công khai tại địa điểm bán và nơi bày bán; trên hàng hoá hoặc bao bì hoặc bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa được bán.

- Đối với dịch vụ: Công khai tại địa điểm cung ứng hoặc bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với dịch vụ khi dịch vụ được cung ứng.

 

III. Hạn mức khuyến mại

Khi áp dụng tặng kèm phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ khi bán hàng thì doanh nghiệp cần phải tuân thủ quy định về mức giảm giá tối đa như sau:

- Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

- Khi tổ chức khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động thì được áp dụng mức giảm giá tối đa là 100%. 

- Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho:

+ Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;

+ Hàng thực phẩm tươi sống;

+ Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Đối với các hàng hóa, dịch vụ này thì doanh nghiệp có thể linh động tự quyết định mức giảm giá cho mình.

Lưu ý: Doanh nghiệp KHÔNG PHẢI báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại khi áp dụng hình thức khuyến mại tặng kèm phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ khi bán hàng.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi