Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Thủ tục hủy bỏ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong doanh nghiệp tư nhân

I. Chấm dứt đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

1. Chấm dứt theo đề nghị của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể đề nghị Bộ Công thương chấm dứt đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

 

2. Chấm dứt do ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng ứng dụng

Doanh nghiệp sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng ứng dụng phải thông báo cho Bộ Công Thương trước 7 ngày làm việc để chấm dứt đăng ký theo một trong hai phương thức sau:

- Thông báo online: Doanh nghiệp có thể thực hiện thông báo trực tuyến thông qua tài khoản trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử;

- Gửi trực tiếp: Doanh nghiệp có thể gửi giấy đề nghị chấm dứt đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử - Công nghệ thông tin).

 

3. Chấm dứt do không hoạt động

Doanh nghiệp bị chấm dứt đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử nếu quá 30 ngày kể từ ngày được xác nhận đăng ký mà ứng dụng không có hoạt động hoặc doanh nghiệp không phản hồi thông tin khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu trong thời hạn do cơ quan đó ấn định.

Thủ tục hủy bỏ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong doanh nghiệp tư nhân

Chấm dứt đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Ảnh minh họa)

 

II. Hủy bỏ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

1. Vi phạm điều cấm của pháp luật

Nếu doanh nghiệp thực hiện các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử sau đây thì sẽ bị hủy bỏ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

+ Tổ chức bán hàng đa cấp buộc mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu;

+ Kinh doanh hàng giả; hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh;

+ Huy động vốn trái phép từ các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

+ Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử khi chưa đăng ký hoặc chưa được cấp phép hoặc không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký hoặc cấp phép;

+ Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoặc xin cấp phép các dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử.

+ Giả mạo thông tin đăng ký hoặc không tuân thủ các quy định về hình thức, quy cách công bố thông tin đăng ký trên website thương mại điện tử;

+ Sử dụng biểu trưng của các chương trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử khi chưa được công nhận;

+ Sử dụng các đường dẫn, biểu trưng hoặc công nghệ khác trên website thương mại điện tử để gây nhầm lẫn về mối liên hệ với thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

+ Sử dụng đường dẫn để cung cấp những thông tin trái ngược hoặc sai lệch so với thông tin được công bố tại khu vực website có gắn đường dẫn này.

+ Lừa đảo khách hàng; giả mạo thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để tham gia hoạt động thương mại điện tử;

+ Can thiệp vào hệ điều hành và trình duyệt Internet tại các thiết bị điện tử truy cập vào website nhằm buộc khách hàng lưu lại website trái với ý muốn của mình.

+ Đánh cắp, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng, bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

+ Giả mạo hoặc sao chép giao diện website thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để kiếm lợi hoặc để gây nhầm lẫn, gây mất lòng tin của khách hàng đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân đó.

 

2. Vi phạm nghĩa vụ báo cáo

Nếu doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ và tiếp tục tái phạm sau khi đã được Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) nhắc nhở thì sẽ bị hủy bỏ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

 

3. Theo quyết định của cơ quan nhà nước

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp sẽ bị đình chỉ hoạt động thương mại điện tử theo quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 

4. Không thực hiện đúng trách nhiệm

Nếu doanh nghiệp không thực hiện các trách nhiệm dưới đây sau khi đã được Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) nhắc nhở thì cũng sẽ bị hủy bỏ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

- Đăng ký với Bộ Công Thương ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

- Xây dựng và công bố trên ứng dụng những thông tin sau:

+ Phạm vi trách nhiệm của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ, cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các bên trong những giao dịch được thực hiện qua ứng dụng này;

+ Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng;

+ Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.

- Yêu cầu người bán trên ứng dụng cung cấp tên, địa chỉ trụ sở chính hoặc địa chỉ thường trú; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; số điện thoại hoặc phương thức liên hệ trực tuyến khác.

- Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng ứng dụng và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

- Nếu ứng dụng có chức năng tương tự như website khuyến mại trực tuyến, đấu giá trực tuyến, doanh nghiệp phải tuân thủ các nghĩa vụ tương ứng.

Xem thêm: Những lưu ý khi cung cấp chức năng đặt hàng trực tuyến"; "Những lưu ý khi cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến.

- Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Xem thêm: Những lưu ý khi tiến hành thu thập thông tin cá nhân của khách hàng).

- Ngăn chặn và loại bỏ khỏi ứng dụng các thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

- Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên ứng dụng của mình phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Thông tin về các ứng dụng bị hủy bỏ đăng ký sẽ được công bố trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Ngoài ra, trong một số trường hợp khác, ứng dụng có thể bị chấm dứt hoặc hủy bỏ do vi phạm nghĩa vụ hoặc quy định của pháp luật.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi