Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội trong doanh nghiệp tư nhân

Khi nào phải sửa đổi giấy phép thiết lập mạng xã hội? Thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện việc sửa đổi, bổ sung giấy phép được quy định như thế nào?

 

I. Khi nào phải sửa đổi giấy phép?

Doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi giấy phép thiết lập mạng xã hội khi có thay đổi một trong các nội dung sau:

- Thay đổi tên doanh nghiệp;

- Thay đổi tên miền hoặc hệ thống phân phối ứng dụng;

- Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;

- Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính.

 

II. Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị sửa đổi giấy phép thiết lập mạng xã hội nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung;

2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

3. Tài liệu chứng minh có liên quan.

 

III. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định, cấp sửa đổi giấy phép thiết lập mạng xã hội đã cấp. Trường hợp từ chối sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Vui lòng đợi