Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Lưu ý về nguyên tắc khuyến mại trong doanh nghiệp tư nhân

I. Nguyên tắc khuyến mại chung

1. Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

2. Doanh nghiệp thực hiện Chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến chương trình khuyến mại.

3. Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

4. Việc thực hiện khuyến mại phải đảm bảo:

- Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác;

- Không có sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

5. Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại theo hình thức sau:

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;

- Các hình thức khuyến mại khác, ...

Lưu ý về nguyên tắc khuyến mại trong doanh nghiệp tư nhân

Những nguyên tắc khuyến mại cần phải lưu ý giành cho doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

 

II. Tổ chức khuyến mại

Doanh nghiệp và cả chi nhánh của doanh nghiệp có quyền tự mình tổ chức hoặc thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.

Văn phòng đại diện không được phép tự tổ chức hay thuê tổ chức khác thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp mà mình đại diện.

Nếu doanh nghiệp (chi nhánh của doanh nghiệp) thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho mình thì hai bên phải lập hợp đồng dịch vụ khuyến mại bằng văn bản (hoặc hình thức khác có giá trị tương đương).

 

III. Hàng hóa trong khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp (không thuộc trường hợp hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hạn chế kinh doanh hoặc chưa được phép lưu thông, cung ứng), bao gồm:

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là đối tượng mà doanh nghiệp đang muốn xúc tiến việc bán, cung ứng thông qua hoạt động khuyến mại.

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng. Hàng hóa, dịch vụ đó có thể là hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác.

Doanh nghiệp phải bảo đảm tuân thủ hạn chế sử dụng trong hoạt động khuyến mại đối với một số loại hàng hóa như sau:

- Không được khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.

- Không được khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

- Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc.

 

IV. Hình thức khuyến mại

Doanh nghiệp có thể lựa chọn những hình thức khuyến mại sau:

1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền;

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó;

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo tỷ lệ và giải thưởng đã công bố;

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi;

7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;

8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác.

9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận, như khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác.

Lưu ý:

- Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại dưới các hình thức 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8 phải thực hiện thủ tục thông báo với Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại trước khi thực hiện khuyến mại;

- Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại dưới các hình thức 6; 9 phải thực hiện thủ tục đăng ký với Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại hoặc Bộ Công thương.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi