Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong doanh nghiệp tư nhân

Để chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mà mình đang sở hữu, doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì? Thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện việc chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng được quy định như thế nào?

 

I. Chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 

Để chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mà mình đang sở hữu, doanh nghiệp phải đăng nhập vào tài khoản trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử, chọn hồ sơ website đã đăng ký, đề nghị chấm dứt thông báo website hoặc gửi Văn bản đề nghị chấm dứt đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử về Cục thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, chỉ rõ lý do đề nghị chấm dứt đăng ký là chuyển nhượng.

Lưu ý: Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

 

II. Nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 

Nếu doanh nghiệp nhận chuyển nhượng website thương mại điện tử bán hàng từ chủ thể khác, sau khi bên chuyển nhượng đã thực hiện thủ tục chấm dứt đăng ký website, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký lại website đó theo trình tự sau:

1. Đăng ký tài khoản

Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký tài khoản bằng cách truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử, chọn "Đăng ký" và cung cấp những thông tin sau:

- Tên doanh nghiệp;

- Số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Lĩnh vực kinh doanh;

- Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp;

- Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, doanh nghiệp nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, doanh nghiệp được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

 

2. Đăng ký website

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, doanh nghiệp tiến hành truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký.

Bước 4: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, doanh nghiệp nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện tiếp Bước 5;

- Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó doanh nghiệp quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy).

 

3. Xác nhận đăng ký

- Thời gian xác nhận đăng ký: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ do doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) khi hoàn thành quy trình đăng ký.

Trường hợp hồ sơ bản giấy gửi về không khớp với những tài liệu, thông tin đã khai báo trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống, Bộ Công Thương thông báo qua địa chỉ thư điện tử mà doanh nghiệp đã đăng ký để doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ.

- Khi xác nhận đăng ký, Bộ Công Thương sẽ gửi cho doanh nghiệp qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thể hiện thành biểu tượng đăng ký.

Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin đăng ký tương ứng của doanh nghiệp tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

 

4. Thành phần hồ sơ

Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

- Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (nếu có);

Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

Các điều kiện giao dịch chung trên website (nếu có).

Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 

III. Những lưu ý quan trọng

1. Doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4, nếu doanh nghiệp không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

3. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, doanh nghiệp thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải báo cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó.

4. Việc báo cáo được thực hiện trực tuyến thông qua tài khoản của doanh nghiệp tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc dưới hình thức văn bản qua đường bưu điện.

5. Để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước hoặc làm rõ thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có nghĩa vụ giải trình và cung cấp thông tin về các hoạt động trên website của mình khi được Bộ Công Thương yêu cầu.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi