Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp phải bố trí người làm kế toán đảm bảo các quy định của Luật kế toán, số lượng người làm kế toán tùy theo quy mô hoạt động, yêu cầu quản lý, chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp.

I. VAI TRÒ

1. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của doanh nghiệp, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp.

2. Kế toán trưởng còn là người thay mặt doanh nghiệp trong việc giao dịch với các cơ quan nhà nước như ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước …. Đối với các thủ tục liên quan đến hoạt động kế toán của doanh nghiệp.

3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

4. Trường hợp doanh nghiệp chưa thể bố nhiệm được kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng; người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và phải thực hiện vài trò, trách nhiệm và quyền hạn quy định cho kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

II. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

Kế toán trưởng có trách nhiệm, quyền hạn sau đây:

1. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong doanh nghiệp;

2. Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán;

3. Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

4. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

III. THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM

Theo quy định của Luật Kế toán 2015, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thẩm quyền bồ nhiệm kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán, cụ thể như sau:

- Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc quyết định thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán;

- Bố trí người làm kế toán trưởng hoặc quyết định thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của Luật Kế toán 2015;

- Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về kế toán và chịu trách nhiệm trực tiếp về hậu quả của những sai phạm do mình gây ra; chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai phạm do người khác gây ra nhưng thuộc trách nhiệm quản lý của mình;

- Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ doanh nghiệp và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị trực thuộc.

IV. TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN

Kế toán trưởng và người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

2. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

3. Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

4. Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

V. NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀM KẾ TOÁN

1. Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.

3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp Luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính - kế toán, kế toán trưởng trong cùng một doanh nghiệp, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Người đang làm quản lý, Điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một doanh nghiệp, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem thêmQuyết định bổ nhiệm kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán của doanh nghiệp tư nhâh.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi