Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH một thành viên

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc nhà nước hoàn trả số thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế đã nộp vào Ngân sách nhà nước trong một số trường hợp nhất định.

I. Khi nào được hoàn thuế?

Cá nhân được hoàn thuế theo một trong các trường hợp sau đây:

- Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.

Ví dụ: A ký hợp đồng lao động lao động với Công ty B và có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Trong năm 2018, số thuế thu nhập cá nhân A đã nộp là 15 triệu đồng, số thuế thu nhập cá nhân A phải nộp là 11 triệu đồng. Vì số tiền thuế đã nộp cao hơn số tiền thuế phải nộp nên A thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân để được hoàn trả số tiền đã nộp thừa.

- Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

Ví dụ: Trong năm 2018 A là cá nhân cư trú, ký hợp đồng lao động với công ty B và có thời gian thử việc là 02 tháng. Mức lương nhận được là 5 triệu đồng/tháng. Trong 02 tháng thử việc tại công ty B, công ty B đã "tạm" khấu trừ thuế TNCN của A là 10% tương đương với 1 triệu đồng (Xem thêm: Trường hợp khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân). Mặt khác trong năm 2018 tổng thu nhập của A không quá 108 triệu đồng và A đã được cấp mã số thuế (MST). Như vậy, A sẽ được hoàn thuế TNCN với số tiền là 1 triệu đồng - khoản thu nhập đã bị khấu trừ trong thời gian A thử việc tại công ty B.

- Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. Điều kiện được hoàn thuế là gì?

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Thuộc một trong ba trường hợp hoàn thuế;

- Chỉ những cá nhân có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế mới được hoàn thuế;

- Có đề nghị hoàn thuế.

III. Thành phần hố sơ hoàn thuế bao gồm những gì?

1. Nếu cá nhân uỷ quyền quyết toán cho đơn vị chi trả, thì thực hiện hoàn thuế thông qua đơn vị chi trả: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả:

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước;

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

2. Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc diện uỷ quyền quyết toán thuế thì trực tiếp nộp tờ khai quyết toán với cơ quan thuế: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế quản lý trực tiếp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết thủ tục hoàn thuế TNCN

Căn cứ kết luận kiểm tra hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế thì Thủ trưởng cơ quan thuế duyệt hồ sơ hoàn thuế, ký  quyết định hoàn thuế. Sau đó, chuyển quyết định hoàn thuế thu nhập cá nhân đến các bộ phận có liên quan cơ quan thuế và lưu trữ theo chế độ quy định. Bộ phận “một cửa” trả kết quả giải quyết hồ sơ cho người nộp thuế đến nhận trực tiếp tại cơ quan thuế theo phiếu hẹn trả kết quả.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi