Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam trong công ty TNHH một thành viên

Khi không còn nhu cầu sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam đang sở hữu, doanh nghiệp có thể chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền đó cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác; và ngược lại, nếu có nhu cầu, doanh nghiệp cũng có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

 

I. Chuyển nhượng không qua đấu giá

Việc chuyển nhượng - nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền không qua đấu giá được thực hiện cụ thể như sau:

1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet. Tùy vào từng trường hợp mà doanh nghiệp áp dụng một trong các mẫu văn bản sau đây:

Mẫu áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác

+  Mẫu áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng từ tổ chức, cá nhân khác;

Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng.

 

2. Phương thức nộp hồ sơ

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ bằng một trong hai phương thức sau đây:

- Phương thức 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký (Lưu ý: đại diện hợp pháp của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu.

- Phương thức 2: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Nhà đăng ký qua đường bưu chính: trong hồ sơ phải gửi kèm bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện hợp pháp của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

 

3. Nơi nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại nhà đăng ký “.vn” đang quản lý tên miền quốc gia Việt Nam chuyển nhượng có tên trong danh sách được công bố tại đây.

 

4. Thời hạn giải quyết

Hồ sơ sẽ được giải quyết trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Nhà đăng ký tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

5. Lưu ý

Kể từ thời điểm Nhà đăng ký tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam đến khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam:

- Bên chuyển nhượng không được chuyển đổi Nhà đăng ký, thay đổi tên chủ thể hoặc trả lại tên miền;

- Các chủ thể khác (ngoài bên nhận chuyển nhượng) không được nộp hồ sơ đăng ký tên miền chuyển nhượng;

- Nếu bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền thì hồ sơ không còn giá trị

Xem thêm:

- Mẫu văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền trong trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng cho chủ thể khác;

- Mẫu văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền trong trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng từ chủ thể khác.

 

II. Chuyển nhượng qua đấu giá

Việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam thông qua đấu giá do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức được thực hiện theo các bước như sau:

- Bước 1: Hội đồng đấu giá thực hiện việc thông báo mời tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Trung tâm Internet Việt Nam trước thời điểm tổ chức trả giá ít nhất 30 ngày làm việc.

- Bước 2: Doanh nghiệp có nhu cầu phải đăng ký tham gia thông qua trang thông tin điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập để đấu giá tên miền Internet qua mạng (xác định rõ đấu giá tên miền nào trong danh sách tên miền được mang ra đấu giá).

- Bước 3: Doanh nghiệp đăng ký đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định theo quy định tại thông báo mời tham gia đấu giá trước thời điểm bắt đầu trả giá tối thiểu 15 ngày làm việc (do Hội đồng đấu giá quy định tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của tên miền Internet mang ra đấu giá).

- Bước 4: Doanh nghiệp tham gia đấu giá theo nguyên tắc đăng ký lại mức trả giá của mình không được thấp hơn mức trả giá đã được tổ chức, cá nhân trả cao nhất ngay trước thời điểm đó.

- Bước 5: Hội đồng đấu giá công bố công khai kết quả đấu giá trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và trên trang thông tin điện tử để đấu giá tên miền Internet trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá.

Doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá sau khi trừ đi tiền đặt trước vào tài khoản do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đấu giá và thực hiện các thủ tục đăng ký sử dụng tên miền Internet trúng đấu giá theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả đấu giá.

 

III. Dừng chuyển nhượng

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam bị dừng thực hiện trong các trường hợp sau:

- Các bên tham gia chuyển nhượng có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet;

- Tên miền Internet chuyển nhượng bị phát hiện đang trong quá trình giải quyết tranh chấp;

- Trong quá trình chuyển nhượng, tên miền Internet chuyển nhượng bị phát hiện đang bị xử lý vi phạm, bị tạm ngừng hoạt động, bị yêu cầu buộc thay đổi thông tin, bị yêu cầu buộc trả lại hoặc bị thu hồi;

- Có thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về việc các bên tham gia chuyển nhượng có gian dối khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế;

- Bên nhận chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền theo quy định;

- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam đã hoàn tất bị hủy bỏ kết quả khi: 

Trung tâm Internet Việt Nam, Nhà đăng ký nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về việc các bên tham gia chuyển nhượng chưa hoàn tất hoặc có gian dối khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

 

IV. Công việc cần thực hiện sau chuyển nhượng

Các công việc cần thực hiện sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền bao gồm:

- Nếu doanh nghiệp là bên chuyển nhượng, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền, doanh nghiệp phải lập hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng với thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10 % theo quy định. Khoản tiền mà doanh nghiệp được hưởng từ hoạt động này được tính vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

- Nếu doanh nghiệp là bên nhận chuyển nhượng, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền và bên chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế như trên, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký lại tên miền Việt Nam đã chuyển nhượng như sau:

1. Thành phần hồ sơ

Bản khai đăng ký tên miền;

Bản cam kết cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân;

- Bản cam kết là đối tượng không phải nộp thuế giá trị gia tăng hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân (nếu bên chuyển nhượng là cá nhân);

- Hóa đơn giá trị gia tăng do bên chuyển nhượng xuất khi chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền (nếu bên chuyển nhượng là tổ chức, doanh nghiệp).

 

2. Lệ phí

Lệ phí đăng ký, sử dụng tên miền chuyển nhượng thực hiện theo quy định của Nhà đăng ký đang quản lý tên miền chuyển nhượng.

 

3. Nơi nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại nhà đăng ký đang quản lý tên miền chuyển nhượng.

 

4. Thời hạn giải quyết

Hồ sơ sẽ được giải quyết trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, phí và lệ phí.

Lưu ý: Người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục phải xuất trình Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp đi nộp hồ sơ và nhận kết quả hợp lệ với Nhà đăng ký tên miền nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi