Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Thủ tục chia công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên có thể chia tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới theo quy định của pháp luật.
 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể chia tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới theo một trong các trường hợp sau đây:

- Một phần phần vốn góp của chủ sở hữu và tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp đó được chia sang cho các công ty mới;

- Toàn bộ phần vốn góp của chủ sở hữu cùng với tài sản tương ứng được chuyển sang cho các công ty mới;

- Kết hợp cả hai trường hợp nêu trên.
 

I. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Nộp hồ sơ

Hồ sơ chia công ty TNHH một thành viên được nộp bằng một trong hai phương thức:

- Nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT (Phòng ĐKKD) tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn); 

và nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

 

2. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD hoàn tất kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả kết quả.

 

3. Nhận kết quả

Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa phòng ĐKKD và phải mang các giấy tờ sau:

- Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

- Trường hợp  không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân sau đây:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.).

kèm theo văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục chia công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục.

 

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1. Nghị quyết về việc chia công ty;

2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị chia;

3. Các giấy tờ, tài liệu đặc thù tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp của công ty sẽ thành lập từ việc chia công ty: Các công ty sẽ thành lập thuộc loại hình doanh nghiệp nào thì nộp bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tương ứng với loại hình đó (Lưu ý: Các công ty sẽ thành lập không nhất thiết phải chung loại hình doanh nghiệp với công ty bị chia)

3.1. Bộ Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần;

3.2. Bộ hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

3.3. Bộ hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

3.3.1. Bộ hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu;

3.3.2. Bộ hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu;

4. Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.),

kèm theo văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục chia công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

 

III. LƯU Ý

1. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này;

2. Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

3. Thành viên hoặc chủ sở hữu của các công ty mới được thành lập tiến hành thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp cho các công ty mới.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi